Kort om Henrik

Henrik Legernes er utdannet fysioterapeut ved Hanzehogeschool University of Applied Sciences i Groningen, Nederland. I sin utdanning har han spesialisering i både «Sports Physiotherapy» og «Adults in Physiotherapy», og har dermed utdypet kunnskap i undersøkelse, behandling, forebygging og rehabilitering av skader innenfor idrett, ortopedi, overbelastning, rygg– og nakkeproblematikk.

Som terapeut er han opptatt av å utøve forskningsbaserte behandlingsmetoder og holder seg jevnlig oppdatert på ny forskning i fysioterapi, for å kunne gi behandling med best mulig resultat. Han er opptatt av å se pasienten som et helhetsbilde og gir hver enkelt pasient en personlig tilpasset behandling. Henrik sine behandlinger involverer primært aktive treningsøvelser, manuelle teknikker og massasje. Henrik utfører også idrettsmassasje og har god erfaring med behandling av idrettsutøvere før og etter konkurranser.

Henrik har blant annet arbeidserfaring fra Noosa Sport and Spinal Physiotherapy Centre i Australia, og Sportrehab i Göteborg, hvor han fullførte sitt praksis-år. I sin avsluttende bacheloroppgave i fysioterapi, undersøkte han ulike restitusjonsmetoder for løpere med mål om å øke prestasjonsevne. Henrik har også fullført FIFA sitt «Diploma in Football Medicine» for å øke sin kompetanse innenfor idrett. Ved siden av å være praktiserende fysioterapeut, studerer Henrik en master i idrettsfysioterapi på Norges Idrettshøyskole.

På fritiden er Henrik en veldig aktiv person, og har erfaring fra mange ulike idretter. Fokuset har vært på frikjøring, surfing, CrossFit og triatlon de seneste årene. Gjennom utdannelsen og personlige interesser har han utviklet god kunnskap i både styrke og utholdenhetstrening.

< Alle medarbeidere

Titler

  • Fysioterapeut
  • Masterstudent Idrettsfysioterapi

Medlem av