Kort om Cathrine

Cathrine studerer for tiden lektor i realfag ved Universitetet i Oslo. Fra før av har hun en bachelorgrad i biokjemi fra UiO, samt ett årsstudium i idrettsvitenskap ved Norges Idrettshøgskole. I løpet av disse årene har hun blant annet hatt fag som fysiologi, anatomi, biokjemi, trenings- og aktivitetslære, hvilket er en fin bakgrunn i jobben som resepsjonsmedarbeider ved Atlasklinikken.

I tillegg har Cathrine mange års erfaring med å jobbe med mennesker gjennom jobb i skole og som fotballtrener på klubb- og kretsnivå. Dette er også en erfaring hun vil ta med seg inn i jobben som resepsjonsmedarbeider.

På fritiden liker hun å være i aktivitet og har i mange år drevet aktivt med fotball.

< Alle medarbeidere

Titler

  • Resepsjonsmedarbeider
  • Lektorstudent