Atlasklinikken ønsker å være sentral i Norge innen forskning. Det fokuserers både på økt kunnskap relatert til plagene våre pasienter kommer til klinikken med, og for å bedre behandlingen de får. Forskning er også en viktig del av fagutviklingen og kompetansehevingen hos terapeutene på Atlasklinikken. Vi er stolte av å ha tre medarbeidere som jobber med doktorgradsarbeid og flere masteroppgaver innen viktige fagområder for muskel og skjeletthelse. Våre terapeuter har publisert flere vitenskapelige artikler på nakkeplager, hodepine og svimmelhet i anerkjente tidsskrifter. Nedenfor listes disse opp med direkte link til sammendrag. Atlasklinikken sine terapeuter har også ved flere anledninger vært omtalt i media på grunn av sin forskning.

Vitenskapelig forskning gjort av kiropraktorer på Atlasklinikken: