Derfor er trening i mageleie viktig

Som foreldre kan det ofte være forvirrende å finne frem i informasjonslandskapet om hva som er best for barnet ditt. Det kan føles overveldende tidvis svært så uoppnåelig for mange.

”Denne side opp” kampanjen fra 90-tallet, anbefalte Folkehelseinstituttet og Landsforeningen for Uventet barnedød, at barn burde sove på ryggen. Mageleie har følgelig fått lite oppmerksomhet, selv om det trolig er den viktigste treningsøvelsen for ditt barn de første månedene.

Barnet ditt skal de første månedene utvikle mestring og kontroll over egen kropp, nettopp derfor modnes den delen av hjernen som er ansvarlig for motorikk først. Deretter blir sansesystemet prioritert. Disse delene jobber ofte tett sammen. Nervesystemet utvikles raskest gjennom våre to første leveår, og hjernen bruker ca. 60% av total kroppsenergi på nettopp denne utviklingen. For at utviklingen skal bli optimal er det viktig at nervene får stimuli fra bevegelse gjennom muskel- og skjelettapparatet. Bevegelse former de viktige nervebanene som skal brukes og utvikles resten av livet. Det er mye som skal mestres og på lik linje med voksne, krever dette trening og vedlikehold.

Når og hvor lenge bør barnet trenes i mageleie?

Det er viktig å ikke stresse barnet gjennom stadiene da muskel- og skjelettsystemet må være klar for å ta neste steg. Kurvene utvikles først når barnet kan krabbe. Å krabbe er motorisk vanskeligere enn å gå og det er derfor viktig at barnekroppen mestrer et steg av gangen, slik at optimal opptrening av koordinasjon og kontroll oppnås. Derfor er det viktig for barnet å lære seg å trene i mageleie, da dette er grunnleggende ferdigheter som barnet vil bygge videre på.

Gåstol eller lignende er derfor ansett som en unaturlig fremskynding av barnets utvikling, og hindrer at barnet går gjennom de nødvendige stadiene og milepælene i sin naturlige form. Noen barn utvikler seg raskere enn andre så dette må også tas i betraktning. Det er ikke alltid like lett å vite når og hvor lenge barn skal ligge på magen. Nedenfor har vi derfor listet et forsalg på samlet mageliggende tid i løpet av en dag basert på ledende vitenskapelige forskeres erfaringer med barn. Hvor lenge av gangen et barn skal ligge på magen kan også variere.

 • 1 uke gammel – 5 min
 • 1 måned – 10 min
 • 2 måneder – 20 min
 • 3 måneder – 40 min
 • 4 måneder – 80 min

Slik kan foreldre lage enkle treningsrutiner for barnet

For å forenkle hverdagen, anbefaler man at trening blir lagt inn som rutine i hverdagen. Om man gjør det i forbindelse med noe barnet liker skaper dette positive assosiasjoner. Det er helt trygt å la barnet ligge på magen i våken tilstand, men se til at underlaget ikke er for mykt slik at barnet trygt kan legge hode til siden uten at noe blokkerer ansiktet. Gjør gjerne øvelsene sammen med barnet, dette skaper nærhet og trygghet. Legg deg ned ved siden av barnet og hvis hvordan det skal gjøres, barn elsker å imitere! Som ved all annen trening er det også her lettere når man er flere som gjør det sammen.

Nedenfor har vi listet opp enkle rutiner man kan benytte seg av:

 • Et par minutter etter bleieskift.
 • Mageleie på gulvet. Her kan man også bruke en liten pute/teppe under brystkassen for støtte. Underhold dem gjerne med leker eller lignende, for å holde fokuset på noe annet.
 • Husk å variere sidene du ligger på, variasjon er ofte nøkkelen.
 • La dem ligge på din brystkasse når du ligger på sofa/gulv/seng.
 • Bære barnet med magen ned når du går rundt.

Barneryggen

Mye skjer i løpet av det første året av barnets liv. Ved fødsel er ryggraden vår formet som en C-kurve, kalt primærkurven, en kurve som er optimal for livet i mors mage. Allerede i løpet av de første dagene etter fødselen begynner prosessen av utformingen av sekundærkurven som, med tid, vil utvikles fra en C til en S-form. Denne utviklingen er to-delt; hvor nakkekurven utvikles først, etterfulgt av midtrygg og korsrygg. Det er nettopp under utviklingen av nakkekurven at mageleie blir viktig, hvor første del av sekundærkurven formes.

Proporsjonene i barnets kropp er svært annerledes enn hos voksne, spesielt med tanke på hodets størrelse i forhold til kroppen. Nakke og rygg trenger styrke og utholdenhet for å mestre kontroll av det relativt tunge hodet. Barnet har i mors mage ikke opplevd motstand fra omgivelsene i form av tyngdekraften, noe som ikke har gitt muskel- og skjelettapparatet særlig vektbærende trening. Barnet beveger seg naturlig mye under svangerskapet, dette kan sammenlignes med å ligge i bassenget, og som vi vet er mindre anstrengende enn på land. Andre del av sekundærkurven formes gjennom tiden barnet krabber. Nok en gang er tyngdekraften sentral, da magen til ditt barn er selve årsaken til at kurven i nedre del av rygg utvikles.

Barnets utvikling og milepæler

Barnet vil med tiden bli mer bevisst og opptatt av omgivelsene og derfor måtte bevege hode og nakke for å få med seg hva som skjer. Barnet er da avhengig av et fungerende bevegelsesapparat. Styrke, utholdenhet og koordinasjon fra muskler i nakke, rygg og skuldre er viktig for motorisk utvikling og forberedende trening til krabbing. Nedenfor er noen motoriske milepæler. Husk at man ser normal variasjon og at det ikke nødvendigvis er bekymringsverdig om barnet ikke når de forskjellige milepælene på akkurat disse tidspunktene.

 • Nyfødt: Barnet beveger hodet fra side til side.
 • 1 mnd: Hodet kommer opp av gulvet
 • 2 mnd: Hodet og brystkasse opp av gulvet
 • 3 mnd: Hodet løftes og barnet støtter seg på albuene
 • 4 mnd: Barnet kan nå ligge på magen å støtte seg på utstrakte armer
 • 5 mnd: Frivillig rulling fra mage til rygg
 • 6 mnd: Sitte uten hjelp
 • 7-8 mnd: Krabbe
 • 8 mnd: Stå med støtte
 • 12 mnd: Gå

Hva sier forskningen?

Forskning viser at barn som får tid i mageleie ofte når motorisk utvikling som å rulle fra mage til rygg, sitte, krabbe og dra seg opp i stående noe tidligere. Begge gruppene når likevel stadiet innen normal tid. Mange av de primitive refleksene vi har som nyfødt og spedbarn blir dempet ved motorisk utvikling. En primitiv refleks er definert som en lik respons eller reaksjon på samme stimuli gjentatte ganger, og nødvendige for å utvikle bevegelseserfaring i fosterlivet, gjennom fødselen og for å sikre overlevelse de første månedene av livet. Noen forskere mener at om disse ikke dempes kan det relatere til noe senket konsentrasjon, koordinasjon og kroppsholdning. Dette kan forbedres med tilpassede øvelser som demper refleksene.

Hvordan kan en kiropraktor og/eller fysioterapeut hjelpe?

Som autorisert helsepersonell med lengst erfaring innen muskel og skjelett, er en kiropraktor og/eller fysioterapeut godt egnet til å undersøke, behandle og optimalisere motorisk utvikling. En tilpasset, individuell behandlingsplan til ditt barns behov gis da etter vurdering ut fra samtale med foreldre og den fysiske undersøkelsen. Dette kan ofte innebære manuell behandling av muskel- og skjelettapparatet samt hjemmeøvelser som vil være rettet mot utvikling og bedret funksjon.