Tortikollis kjennetegnes som en tilstand der nakken er låst i en skjev stilling, som videre kan gi smerter i nakke, skuldre og hodet. Denne stillingen kan ofte forekomme sammen med ufrivillige, rykkvise nakke – og hodebevegelser. Tilstanden har forskjellige grader, og kan være forbundet med smertefulle muskelsammentrekninger. Feilstillingen er som regel sammensatt med rotasjon av haken mot en side og hodet lenet til den motsatte skulder, i tillegg ser man en bakoverbøyning av hodet, som om barnet prøver å se seg opp over skulderen.

Tortikollis blir kategorisert i to grupper:

  1. Medfødt muskulær tortikollis som blir oppdaget ved fødsel.
  2. Ervervet tortikollis som kan opptre senere og ofte fra 4-6 måneder og eldre.

Hva er årsaken til medfødt tortikollis?

Årsaken til medfødt tortikollis er uklar, men det antas at påkjenninger under fødselen er en av de mest vanlige. Barnets posisjon under svangerskapet kan også være en medvirkende årsak. En spasme av nakkemuskelen sternokleidomasteoid, er ofte årsaken til at barnet ligger med hodet mot en side og rotert til den andre. Denne muskelen springer ut fra hodebunnen bak øret og fester seg fram foran nakken og ved brystbenet. I svært sjeldne tilfeller kan medfødt tortikollis komme av en underliggende og mer alvorlig underliggende sykdom (patologi). Det er derfor viktig å få sjekket barnet sitt tidlig dersom du opplever noen av de førnevnte symptomene. Våre kiropraktorer som er primærkontakter i helsevesenet henvise pasienten videre dersom det foreligger mistanke om mer alvorlige tilstander.

Hva er årsaken til ervervet tortikollis?

Ervervet tortikollis er som oftest beskrevet som en akutt nakkekink. Dette kan oppstå av mange ulike grunner, men statisk overbelastning, sove med for høy- eller lav pute eller trekk mot nakken har vært rapportert som medvirkende årsaker. Symptomene starter ofte spontant, med nedsatt bevegelse i nakken og moderate til store smerter. Som oftest er disse smertene verre ved bevegelser både fordi muskelen er i spasme og er øm å strekke på. I tillegg til at de underliggende leddene i nakken kan bli irriterte ved feilbelastningen de utsettes for.

Slik behandler kiropraktortorer tortikollis

Våre kiropraktorer setter diagnosen på grunnlag av sykehistorie og fysisk undersøkelse, og vi kan henvise til MR, CT eller røntgen dersom det skulle være behov for det. Diagnosen er grunnlaget for behandlingen og helt avhengig av underliggende årsak, kan behandlingen bestå av blant annet ledd-korreksjoner, muskulær behandling og ergonomisk veiledning. For å unngå tilbakefall vil kiropraktoren også gi treningsøvelser; trening i riktig muskelbruk og riktig holdning vil i de aller fleste tilfeller virke forebyggende.