Kolikk er en medisinsk tilstand hvor et ellers friskt spedbarn gråter uavbrutt uten noen åpenbar foranledning. Kolikk opphører i alminnelighet ved tre måneders alderen, men dette forskyves ved for tidlig fødte barn. Det vil si at et barn for eksempel født 1 måned for tidlig, ofte vil bli bedre ved 4 måneder. Barnet, som ellers er frisk og har normal vektøkning vil få periodevis uforklarlige og voldsomme skrikeperioder i mer enn tre timer, som vedvarer flere dager i uken. Uroen og gråten forekommer hyppigst om ettermiddagen og på kveldstid og ofte til samme tid. Barnet trekker ofte beina opp mot brystkassen, og  er ofte også utrøstelige ved disse periodene.

Hva er årsaken til spedbarnskolikk?

Selv om spedbarnskolikk er en vanlig tilstand og rammer omkring 20-30% av alle barn, er årsaken til spedbarnskolikk fremdeles uklar. Symptomene går alltid over, og spedbarnskolikk er ofte en diagnose som gis etter at alle andre muligheter er utelukket. Det er derfor viktig at det blir utført en grundig undersøkelse av barnet slik at man kan utelukke at det er noe annet som forårsaker gråten. Visse fagpersoner hevder at det er en kombinasjon av et barns følelsesmessige humør, omgivelser og dets utviklede nervesystem som gjør at det lett gråter og siden ikke klarer å håndtere det.

Andre hevder at det kommer fra problem i barnets fordøyelsessystem, særskilt alt for mye magegass. Den vanligste teorien går ut på at det er en umodenhet av barnets tarmer. Undersøkelser har vist at kolikkbarn har kraftigere tarmbevegelser enn andre spedbarn som kan resultere i smerte. En annen teori har vært at kolikkbarn har for lite av enzymet laktase. Dette enzymet spalter melkesukker og dermed siver det for mye melkesukker ut i tarmen noe som utvikler gass. Om lag 25% av kolikkbarn reagerer på kumelk protein. Barnets tarmkanal er uferdig, og hos noen kan kumelk proteinet lekke gjennom tarmveggen i stedet for å nedbrytes inne i tarmen. Etter ca. 3 måneder er tarmkanalen hos de fleste moden nok til å bryte ned proteinet og dermed opphører plagene.

Noen hevder også at mange luftbobler i tarmen er årsaken til kolikk. Dette har oftest vært knyttet til feil ammeteknikk ved at barnet sluker for mye luft og ikke får rapet godt nok. Ny forskning ved Brown University viser at nesten halvparten av barn med kolikk har hatt gastroøsofageal refluks (svakhet i lukkefunksjonen mellom magesekken og spiserøret slik at surt mageinnhold kommer opp fra magesekken til spiserøret).

Hvordan foregår den kiropraktiske behandlingen?

Årlig behandles mer enn 10.000 barn mellom 0 og 2 år i danske kiropraktorklinikker, hvorav ca. 4.000 barn har kolikk. KiropraktorenAtlasklinikken vil først ta en grundig sykehistorie (anamnese) hvor man går igjennom alle mulige påvirkninger under svangerskap og fødsel. Deretter vil vi nøye undersøke barnets muskel-/skjelettsystem for å avdekke underliggende faktorer som kan avgjøre om våre behandlingsmetoder egner seg for ditt barns situasjon. Foreldre er ofte engstelig for barnet sitt og beskymret for den behandlingen som blir utført. Av naturlige årsaker vil behandlingen av barnet ditt ikke kunne sammenliknes med den du har opplevd selv som voksen. Teknikkene vi bruker på barn er langt mer skånsomme og mindre omfattende enn de som brukes på voksne. Ofte vil behandlingen være en del av selve undersøkelsen for å minske tiden som barnet må belastes.

Våre kiropraktorer legger vekt på at behandlingen skal være skånsom, og ofte lar vår kiropraktor barnet ligge i armene til mor/far under behandlingen. Barnet bør også merke effekt av behandlingen etter 2-5 behandlinger.

Vår kiropraktor forklarer om forskning på spedbarnskolikk

Forskning på hvorvidt behandling hos kiropraktor er effektiv har de siste år vist gode resultater i forhold til kontroll grupper som ikke mottar behandling (Miller, JMPT, 2012; Dobson, Cochrane, 2012; and Wiberg, JMPT, 1999). Noen av studiene hadde metodologiske svakheter i forhold til at foreldre ikke var blindet. Dette bør forbedres i fremtidige studier, men forandrer ikke det faktum at behandlingsgruppen var mer effektiv i forhold til kontroll. Blant noen av studiene som foreligger viste en studie som tok for seg kolikkbarn som mottok kiropraktorbehandling at foreldrene så bedring i 94% av tilfellene etter to ukers behandling. Halvparten av disse babyene hadde også prøvd andre typer behandling (Klougart, 1989). En annen studie viser at 91% av babyene opplevde en reduksjon i kolikken etter to behandlinger (Nilsson, 1985). Når vi derfor sier at behandlingen har en relativ høy suksessrate, så baserer vi dette på vitenskaplig forskning og lang klinisk erfaring. Du som foreldre skal alltid føle deg trygg på at terapeutene på Atlasklinikken er oppdatert på vitenskaplig forskning og vil ivareta deg og ditt barn med hovedfokus på raske resultater.