Kroniske barnesykdommer har økt i omfang de siste tiårene. Til dels grunnet en gradvis reduksjon av det generelle aktivitetsnivået som har vært typisk hos barn tidligere, og dels grunnet en økende tendens til medikament bruk i behandlingsopplegget. Disse plagene søker foreldre i dag ofte andre typer behandlingsmetoder enn tradisjonell medisinsk behandling.

Kiropraktorer er offentlig godkjent og autorisert helsepersonell som fungerer som primærkontakt på lik linje med leger. Det betyr også et like stort ansvar når riktig diagnose skal settes på ditt barn. Når det gjelder fysioterapeuter, akupunktører, osteopater, naprapater med mer, er disse ikke underlagt helseloven til å sette diagnoser. Til tross for dette kan behandling for barn hos osteopat eller fysioterapeut lindre symptomer ved ulike plager. Behandling hos kiropraktor av barn, kan faktisk allerede starte fra 1. levedag. Den er meget skånsom samt medikamentfri. Behandling kan også omfatte trening av spedbarn. Behandlingen foregår som oftest på en langt mer skånsom måte enn du kanskje er vant med ved egen erfaring. Ved å unngå unødig bruk av medikamentelle tiltak, skåner du også barnet ditt for unødvendige bivirkninger i ettertid.

Det finnes en klar sammenheng mellom type fødsel (vaginal, sugekopp, keisersnitt) og vanlige plager som oppstår hos barn. Barn som blir forløst med sugekopp eller tang vil naturligvis få en økt belastning på nakken, mens barn som blir født med keisersnitt mister den ønskete effekten av bakteriell eksponering som skjer dersom barnet får passere gjennom fødselskanalen. Denne eksponeringen er et viktig ledd i utviklingen av et sterkt immunforsvar. Man har også sett at riene i livmoren bidrar postivt til mindre pusteproblemer hos spedbarnet.

Foreningen for Internasjonal Kiropraktikk for Barn (ICPA) har konkludert i en nyere studie at behandling hos kiropraktor av barn, både er effektivt og trygt i alle aldre. I kiropraktoryrket har behandling av barn vært ansett som noe av det viktigste arbeidet siden kiropraktikken startet i 1895. I alle godkjente kiropraktorutdannelser er behandlingen av barn en del av utdannelsen. Det kan derfor være lurt å få undersøkt barnet ditt hos kiropraktor for spesielt nakke og midtrygg, men også hofter og bekken slik at man får bekreftet at fødselen som i de fleste tilfeller går som normalt, også gjorde dette med ditt barn.

Forklaring av de vanligste barnelidelser

Barnelidelser deles ofte opp i akutte og kroniske barnelidelser. Akutte barnelidelser er oftest et resultat av tilfeldige skader under oppveksten som for eksempel fotball- og sykkelulykker, eller i senere tid, i forbindelse med rulleskøyter, rullebrett, snowboard og sparkesykkel eller det kan stamme fra traume under fødsel. Blant norske skolebarn oppgav 15% av guttene og 18% av jentene nakkesmerter ukentlig eller oftere.

Kroniske barnelidelser utvikler seg ofte over tid. Disse kan komme som resultat av fall eller overbelastninger som går uoppdaget, eller på bakgrunn av underliggende genetiske utfordringer. Derfor er det viktig å få barnet ditt undersøkt tidlig dersom man blir klar over endringer i adferd eller bevegelsesmønster for å kunne tidlig få riktig diagnose og iverksatt passende behandling. Dessverre er det per i dag for lite forskning på muskel- og skjelettplager hos barn, det er derfor primærkontakter i de fleste tilfeller må lene seg på klinisk erfaring når de velger anbefalt behandlingsform.