En økning i kroniske barnesykdommer er en av årsakene til at foreldre i dag søker andre typer behandlingsmetoder for barna deres enn tradisjonell medisinsk behandling. Kiropraktorer er offentlig godkjent og autorisert helsepersonell som fungerer som primærkontakt på lik linje med leger. Det betyr også et like stort ansvar når riktig diagnose skal settes på ditt barn. Når det gjelder fysioterapeuter, akupunktører, osteopater, naprapater med mer, er disse ikke underlagt helseloven til å sette diagnoser. Behandling hos kiropraktor av barn, kan faktisk allerede starte fra 1. levedag. Den er meget skånsom samt medikamentfri. Behandling kan også omfatte trening av spedbarn.

Kiropraktorer ser en klar sammenheng mellom type fødsel (vaginal, sugekopp, keisersnitt) og vanlige plager som oppstår hos barn. Barn som blir forløst med sugekopp vil naturligvis få en økt belastning på nakke, mens barn som blir forløst med keisersnitt mister den ønskete effekten av at vann blir presset ut av lungene og at lungevannproduksjonen stopper. Man har også sett at riene i livmoren bidrar også videre postivt til mindre pusteproblemer.

Foreningen for Internasjonal Kiropraktikk for Barn (ICPA) har konkludert i en nyere studie at behandling hos kiropraktor av barn, både er effektivt og trygt i alle aldre. I kiropraktoryrket har behandling av barn vært ansett som noe av det viktigste arbeidet siden kiropraktikken startet i 1895. I alle godkjente kiropraktorutdannelser er behandlingen av barn en del av utdannelsen. Det kan derfor være lurt å få undersøkt barnet ditt hos kiropraktor for spesielt nakke og midtrygg, men også hofter og bekken slik at man får bekreftet at fødselen som i de fleste tilfeller går som normalt, også gjorde dette med ditt barn.

Vår kiropraktor forklarer de vanligste barnelidelser

Barnelidelser deles ofte opp i akutte og kroniske barnelidelser. Akutte barnelidelser er oftest et resultat av tilfeldige skader under oppveksten som for eksempel fotball- og sykkelulykker, eller i senere tid, i forbindelse med rulleskøyter, rullebrett, snowboard og sparkesykkel eller det kan stamme fra traume under fødsel. Blant norske skolebarn oppgav 15% av guttene og 18% av jentene nakkesmerter ukentlig eller oftere.

Kroniske barnelidelser utvikler seg ofte over tid. Barn er generelt sett svært aktiv og vil gjennom livet oppleve traumer i forskjellige former og grader som ved fall. Undersøkelse og behandling av barnet ditt kan resultere i en bedre generell helse samtidig som barnet vil bli undersøkt for skader i bevegelsesapparatet. Dessverre er det per i dag for lite forskning på muskel- og skjelettplager hos barn, det er derfor primærkontakter i de fleste tilfeller må lene seg på klinisk erfaring når de velger anbefalt behandlingsform.

Disse barnelidelsene oppsøker ofte kiropraktor