Mellom ryggvirvlene finner man brusk-/mellomvirvelskivene. Disse består av hard brusk samt et noe mykere kjernemateriale (gelantin). Hvis bruskskivene sprekker kan kjernematerialet presse seg ut mot ryggnervene. Da oppstår det en prolaps. Skiveprolaps (prolapsus disci) betyr at den indre delen (nucleus pulposus) av mellomvirvelskivene i ryggraden har gått ut av sin normale stilling slik at det kan bli irritasjon på en nerverot eller ryggmargen og gi smerter ned i foten.

Mest kjent er betegnelsen isjias, som er en bestemt form for rotsmerter der prolapset presser på isjiasnerven. Isjias kan forekomme i alle aldersgrupper, men er mest vanlig i 20-40 års alderen. Isjias betegner smerte i benet, oftest utstrålende, på grunn av irritasjon av en eller flere nerverøtter og deres forlengelser som fører til benet. Prolapset kommer ofte uten forvarsel selv om mange kan merke smertesymptomer og stivhet i ryggen lenge før den akutte forverringen.

Vår kiropraktor forklarer om utbredelse og varighet av Isjias

  • Mellom 5-10% av pasienter med ryggsmerter har isjias
  • Gravide er mer utsatt for å få isjias
  • Isjias er svært plagsomt og ofte langvarig; 80% blir bra uten operasjon i løpet av 3 måneder. Langtidssykmelding er ikke uvanlig
  • Bare 5% av pasienter med skiveprolaps og isjias blir operert

Vår kiropraktor forteller om de vanligste symptomer ved prolaps

De typiske symptomene er som nevnt ryggsmerter og utstråling til en av bena. Andre symptomer kan være nedsatt følighet, styrke (vanskelig å gå på tærne eller hælene) og nedsatte reflekser. Symptomer som nedsatt følighet rundt anus eller nedsatt kontroll på enten tarm eller blære skal alltid undersøkes snarest mulig hos primær- og/eller spesialisthelsetjenesten og aller helst hos legevakt omgående.

Inntil for få år siden trodde man at prolaps var en dramatisk tilstand. Nå vet man at det ikke er tilfelle. Faktisk er det slik at prolaps i ryggen er mer en normal tilstand enn det motsatte. Det viser seg nemlig at over halvparten av Norges befolkning til enhver tid har prolaps. Nedsatt funksjon i leddet er trolig en medvirkende faktor til dette, men enkelte ganger ser man at funksjonsforstyrrelser i bekkenet kan være medvirkende faktor.

Det som skiller mellomvirvelskiven fra andre strukturer, er at den ikke innehar så mye blodårer. Den er derfor helt avhengig av bevegelse for å få næring gjennom hydrering av skiven. God funksjon i ryggen vil derfor bidra til at næringstilførselen til mellomvirvelskiven opprettholdes.

Har man god plass og funksjon i ryggmargskanalen kan man fint ha en prolaps uten å føle noe smerte i ryggen. Behandling hos kiropraktor vil i de fleste tilfeller redusere smerten betraktelig og normalisere funksjonen i korsrygg slik at skiven trekker seg tilbake til normal posisjon. Videre rehabilitering for kjernemuskulatur er svært viktig i tiden fremover for å redusere risikoen for tilbakefall. Dette kan du gjøre selv når du har ryggsmerter.

Det finnes fire forskjellige grader av prolaps. Det klart hyppigste hos befolkningen er protrusjon.

  1. Protrusjon/disc bulge er en irritasjon av nucleus (kjernen), hvor det ytterste laget på skiven har forstrukket seg. Det er ofte her vår kiropraktor finner grunn til å behandle rygg og nakke lidelser. En protrusjon kan noen ganger gi utstrålende smerte til bena og forveksles derfor ofte med prolaps.
  2. Neste steg er prolaps/disc herniation. Skiven sprekker og inderste kjernen lekker ut og presser mot nerveroten som ofte gir sterke lynsmerter ned i foten. Denne betegnelsen blir i de aller fleste tilfeller brukt, og alt for ofte når det i realiteten foreligger en protrusjon. Behandling hos kiropraktor vil i første omgang dreie seg rundt prolaps området.
  3. Skiveextrusjon (utdrivning) er en mer alvorlig skade enn prolaps. Der ytterste laget av skiven har da revnet, som igjen gjør at innerste lag (gelatin) renner ut.
  4. Skivesekvestrasjon som er den mest alvorlige formen av prolaps skjer når kjernen (gelatin) separeres fra hoveddelen av skiven, ofte kan skiven da presse på flere nerverøtter som er svært seriøst.