Mellom ryggvirvlene finner man brusk-/mellomvirvelskivene. Disse består av harde bruskringer (annulus fibrosus) samt et noe mykere kjernemateriale (nukleus pulposus). Hvis bruskskivene sprekker kan kjernematerialet presse seg ut mot ryggnervene. Når dette skjer så oppstår det en prolaps. Skiveprolaps (prolapsus disci) betyr at den indre delen (nukleus pulposus) av mellomvirvelskivene i ryggraden har gått ut av sin normale stilling slik at det kan bli irritasjon på en nerverot eller ryggmargen og gi smerter ned i foten.

Mest kjent er betegnelsen isjias, som er en bestemt form for nerverotsmerter der skiveprolapset presser på en eller flere nerverøtter som er en del isjiasnerven. Isjias kan forekomme i alle aldersgrupper, men er mest vanlig i 20-40 års alderen. Isjias betegner smerte i benet, oftest utstrålende, på grunn av irritasjon av en eller flere nerverøtter og deres forlengelser som fører til benet. Smertene fra prolapset og nerverotsirritasjonen oppstår som regel plutselig og nærmest uten noen som helst forvarsel men som regel oppstår en prolaps som et resultat av en langvarig prosess ofte der nedsatt funksjon i området har pågått lantent over lengre tid. Langvarig nedsatt leddfunksjon vil ofte føre til at mellomvirvelskiven utsettes for økt belastning og vil over tid gradvis svekkes. Belastningen gjør skiven delvis mer og mer slitt, og til slutt tåler den ikke mer belastning. Mange pasienter kan merke smertesymptomer og stivhet i ryggen lenge før den akutte forverringen. Noen pasienter forteller også at de i lengre tid har opplevd slitenhetsfølelse, stivhet og raskere tendens til krampe i muskulaturen før de utstrålende smertene begynner.

Utbredelse og varighet av Isjias

• Mellom 5-10% av pasienter med ryggsmerter har isjias
Gravide er mer utsatt for å få isjias
• Isjias er svært plagsomt og ofte langvarig; 80% blir bra uten operasjon i løpet av 3 måneder.
• Bare 5% av pasienter med skiveprolaps og isjias blir operert

Vanligste symptomer ved prolaps

De typiske symptomene er som nevnt ryggsmerter og utstråling til en av bena. Andre symptomer kan være nedsatt sensibilitet (nummenhet, prikking, kribling), styrke (vanskelig å gå på tærne eller hælene) og nedsatte reflekser. Våre kiropraktorer vil ved en nevrologisk undersøkelse kunne kartlegge dette nærmere. Symptomer som nedsatt sensibilitet rundt anus eller nedsatt kontroll på enten tarm eller blære skal alltid undersøkes snarest mulig hos primær- og/eller spesialisthelsetjenesten og aller helst hos legevakt omgående. Om man opplever nedsatt sensibilitet rundt anus/skrittet og/eller nedsatt kontroll på enten tarm eller blær kan dette være tegn på Cauda Equina syndrom og det er derfor nødvendig at dette undersøkes snarest mulig hos primær- og/eller spesialisthelsetjenesten og aller helst hos legevakt omgående.

Inntil for få år siden trodde man at prolaps var en dramatisk tilstand. Nå vet man at det ikke er tilfelle. Faktisk er det slik at prolaps i ryggen er mer en normal tilstand enn det motsatte. Det viser seg nemlig at over halvparten av Norges befolkning til enhver tid har prolaps. Nedsatt funksjon i leddet er trolig en medvirkende faktor til dette, men enkelte ganger ser man at funksjonsforstyrrelser i bekkenet kan være medvirkende faktor. Studier der man har tatt MR-undersøkelser av nakke og korsrygg hos asymptomatiske (uten smerter eller plager) pasienter viser at en stor andel av disse pasientene har skiveprolaps og/eller skiveprotrusjon. Et funn av prolaps, protrusjon eller skivebukning på MR-undersøkelse bør derfor tolkes som et normalfunn dersom man ikke har sykehistorie og kliniske funn som samsvarer med dette.

Det som skiller mellomvirvelskiven fra andre strukturer, er at den har dårlig blodtilførsel. Den er derfor helt avhengig av bevegelse for å få næring gjennom hydrering av skiven. God funksjon i ryggen vil derfor bidra til at næringstilførselen til mellomvirvelskiven opprettholdes.

Har man god plass og funksjon i ryggmargskanalen kan man fint ha en prolaps uten å føle noe smerte i ryggen. Behandling hos kiropraktor vil i de fleste tilfeller redusere smerten betraktelig og normalisere funksjonen i korsrygg slik at skiven trekker seg tilbake til normal posisjon. Videre rehabilitering for kjernemuskulatur er svært viktig i tiden fremover for å redusere risikoen for tilbakefall. Dette kan du gjøre selv når du har ryggsmerter. Våre fysioterapeuter vil kunne hjelpe deg med rehabiliteringsøvelser og lage et individuelt tilpasset treningsprogram for deg.

Det finnes fire forskjellige grader av prolaps. Det klart hyppigste hos befolkningen er protrusjon.

1. Protrusjon/disc bulge er en irritasjon av nukleus (kjernen), hvor det ytterste laget på skiven har forstrukket seg. Det er ofte her vår kiropraktor finner grunn til å behandle rygg- og nakkelidelser. En protrusjon kan noen ganger gi utstrålende smerte til bena og forveksles derfor ofte med prolaps.

2. Neste steg er prolaps/disc herniation. Skiven sprekker, og den innerste kjernen lekker ut og presser mot nerveroten som ofte gir sterke ned i låret, leggen og/eller foten. Mange pasienter beskriver denne smerten som «tannverk i beinet», «elektriske støtsmerter», «brennende smerte» og «stråling». Denne betegnelsen blir i de aller fleste tilfeller brukt, og alt for ofte når det i realiteten foreligger en protrusjon. Behandling hos kiropraktor vil i første omgang dreie seg rundt prolaps området.

3. Skiveekstrusjon (utdrivning) er en mer alvorlig skade enn prolaps. Der ytterste laget av skiven har da revnet, som igjen gjør at innerste lag (gelatin) renner ut. Når kjernen i mellomvirvelskiven kommer i kontakt med kroppens blodomløp og immunforsvar vil kroppen ofte reagere med en kraftig betennelsesreaksjon. Dette vil ofte føre til irritasjon av nerveroten og området rundt som vil føre til at nerven blir mer sensitiv for stimuli. Noen pasienter kan oppleve at tidligere stimuli som ikke gav smerte plutselig blir smertefullt, dette kalles hyperestesi eller dysestesi.

4. Skivesekvestrasjon som er den mest alvorlige formen av prolaps skjer når kjernen (gelatin) separeres fra hoveddelen av skiven, ofte kan skiven da presse på flere nerverøtter som er svært seriøst.