Patellofemoral syndromPatella betyr kneskål og femur betyr lårben. Tilstanden karakteriseres ved smerter lokalisert til forsiden, inni kneet, baksiden av kneskålen og/eller ved kneskålen. Dette er en av de vanligste idrettsmedisinske kneskadene. Hos mosjonist joggere har tilstanden størst hyppighet i >40-årene. Overbelastning av leddet mellom kneskålen og lårbenet er sannsynligvis den vanligste årsaken.

Denne overbelastningen kan ofte komme av ubalanser mellom styrken og utholdenheten i musklene på fremsiden og baksiden av låret (quadriceps, hamstrings) og utsiden av hoften/bekkenpartiet. I patellofemoralt smertesyndrom er det derfor viktig å evaluere styrken og utholdenheten i denne muskulaturen. Våre kiropraktorer og fysioterapeuter har lang erfaring med denne typen undersøkelser.

Mange føler ofte en smerte i ytterkanten og undersiden av kneet når de reiser seg fra sittende eller når de løper – men den kan like gjerne kjennes på siden av låret eller helt oppe ved hoftekammen. Mange føler også at kneet stivner når de sitter lenge stille som f.eks på kino eller på en flytur. Smerten kan være både sterk eller gnagende, og variabel i varighet. Det er derfor en grundig undersøkelse er viktig – denne plagen kan lett misforståes som et problem med menisk eller korsrygg/bekken.

I mange tilfeller synes det å skyldes en svekkelse i den delen av quadricepsmuskelen som befinner seg på indre del forside av låret (musculus vastus medialis). Andre vanlige årsaker er skjevstillinger fra korsrygg, bekken, hofter og/eller ankler som forplanter seg til kne og resulterer i feilstillinger i ledd og kneskål som igjen resulterer i overbelastningsskader. Forskning viser blant annet at tidligere ankelovertråkk ofte fører til nedsatt aktivitet i muskulaturen på utsiden av hoftene. Denne muskulaturen er veldig viktig for stabiliteten og funksjonen i både hofte og kne. Våre kiropraktorer, fysioterapeuter og osteopater ser og behandler kroppen helhetlig, som vil si at vi lokaliserer årsaken til dine smerter og behandler disse.