Muskelstrekk oppstår oftest hos idrettsutøvere og kan være strekkskader etter tungt muskelarbeid eller skader etter direkte slag mot muskel. Begge tilstander fører til blødning i muskulaturen og det utvikles da en betennelse rundt skaden. Den akutte behandlingen følger PRICE-prinsippet i akuttfasen (Protection, Rest, Ice, Compression, Elevation). Behandlingen må påbegynnes senest innen 24 timer, men helst innen 12 timer, for å få best effekt. Deretter følger konservativ behandling med å optimalisere ledd- og muskelfunksjon samt gradvis opptrening under belastning som er individuelt tilpasset. Våre kiropraktorer vil kunne diagnosere og vurdere hvilke behandlingmodaliteter som vil gi deg raskest effekt og best mulig resultat.

Atlasklinikken forklarer muskelskader

Enhver form for fysisk trening fører til nedbrytning av muskelfibre i muskulaturen. Dette er en del av treningsprosessen og er nødvendig for at man skal kunne komme i bedre form og bygge muskler. Når man trener vil man ofte overstige noe som kalles den aerobe terskelen (evnen til å kvitte seg med avfallstoffer). Man får da en opphopning av avfallsstoffer i musklene fordi treningen har en slik intensitet at kroppen ikke klarer å kvitte seg med det raskt nok. Noe som kan resultere i ømhet. Dette er helt normalt og vil avta etter 1 – 2 dager.

Slik skiller du ømme muskler fra muskelskader

Dersom man får skader i musklene vil dette ofte gi sterke smerter, og ikke bare ømhet, samtidig som bevegeligheten vil være betydelig redusert. Du vil også ha smerter ved belastning av muskelen som for eksempel hvis du løfter noe eller trykker mot noe med motstand. Disse smertene vil vare noe lenger enn ved ømhet. Muskelskader kan graderes inn i tre grader (grad I-III). En delvis eller komplett avrevet muskel vil ofte gi blødning som man kan se som dannelse av blåmerker og hevelse under huden. Er man i tvil og ønsker en faglig vurdering av muskulaturen kan du ta kontakt med oss på Atlasklinikken. Våre terapeuter har kompetanse til å undersøke og behandle dette skånsomt og effektivt. Resepsjonistene på Atlasklinikken er også godt opplært i å oppfatte hvilken behandlingsform som bør iverksettes, dersom du er i tvil om hvilken behandling du bør motta.