MeniskskaderMeniskene består av to bruskputer som finnes i hvert kneledd. Deres viktigste funksjoner er å danne en “grop” som lårbenet kan bevege seg i, fordele vektbelastningen på leddflatene, fordele leddvæske og stabilisere kneet.

Skade på menisken består som regel av rifter eller avrivninger i menisken. Meniskskader kan oppstå akutt eller utvikles gradvis. Mindre meniskskader hvor man utfører korrekt opptrening vil som regel lege skaden etter noen uker eller få måneder. Kne som er behandlet med operasjon kan forventes å ha tilnærmet normal funksjon etter 4-6 uker.

Meniskskader oppstår ofte i forbindelse med vridningstraume på for eksempel fotballbanen eller sammen med andre skader i et større og mer komplisert skadebilde. 75% av pasienter med korsbåndsskade har samtidig en meniskskade. Noen ganger kan de også ha en korsbåndsskade, sidebåndsskade og meniskskade, dette kaller vi «The Unhappy Triad» i kneet.

Noen pasienter med meniskskade opplever at kneet «låser» seg når de går eller bøyer kneet. Dette kan gi sterk smerte og ubehag når det oppstår. Mange har f.eks problemer med å bøye kneet (sitte på huk f.eks) pga smerter eller fordi knebevegelsen stopper. Andre kan ha ubehag når de går opp og ned trapper, eller ha problemer med hevelse i leddet. Klikking/krepitus/ulyder i leddet er heller ikke uvanlig. Ofte er området der den skadede menisken sitter vondt å ta på (palpasjonsømhet).

Behandling på Atlasklinikken

Da meniskskader sjeldent opereres med mindre det gir markert redusert livskvalitet eller du er toppidrettsutøver, anbefaler Atlasklinikken at du sjekker knesmertene dine hos våre kiropraktorer eller fysioterapeuter. En grundig skadehistorie og klinisk undersøkelse er i de fleste tilfeller tilstrekkelig til å stille riktig diagnose og lage en individuell tilpasset oppfølging. Dersom plagene skulle vedvare kan det være nødvendig med henvisning til videre undersøkelser, våre kiropraktorer kan rekvirere til MR og henvise deg videre til spesialistvurdering hos for eksempel en ortoped.

Vi har lang erfaring med å behandle meniskskader og opplever gode langvarige resultater. Tung styrketrening har nå vist seg å gi svært gode resultater på slike skader. Atlasklinikken implementerer den nyeste forskningen i vår kliniske hverdag.