Kjeveplager omtales ofte som Temporo Mandibulær dysfunksjon (TMD) og er en fellesbetegnelse som omhandler alle symptomer og problemstillinger som involverer kjeveleddet, tyggemuskulatur og/eller andre tilhørende strukturer. Smerter og ubehag i kjeve er mer vanlig blant befolkningen enn tidligere antatt. Rundt 10 % av befolkningen plages av smerter eller ubehag i kjeven, og det kan ha flere forskjellige årsaker som våre terapeuter kan undersøke og behandle. Nyere forskning viser at omtrent 5% av befolkningen oppsøker behandling for TMD.

Hvorfor får man kjevesmerter

Kjeveleddet har en helt unik oppbygning grunnet at det er det eneste leddet i kroppen som kan bevege seg 3 dimensjonalt og all bevegelse på en side vil påvirke motsatt kjeveledd. I de aller fleste tilfeller der det er nedsatt funksjon i kjeve finner man også funksjonsforstyrrelser i nakke. De to øverste nakkevirvlene er som oftest involvert i kjeveproblematikk. Disse virvlene i nakken deler nerveforbindelse med ansiktsnervens sensoriske fibre (trigeminus nerven). Nedsatt funksjon i nakken kan dermed gi kjevesmerter isolert sett og i kombinasjon med kjeveleddet. Andre årsaker til kjeveplager kan være dårlig holdning/arbeidsstilling, stress, tanngnissing (bruxisme) og traume. Forskning har funnet at kjeveplager kan oppstå etter en ulykke, for eksempel etter en whiplash skade eller etter et slag mot hodet og/eller haken. Kjeveplager kan i sjeldne tilfeller også skyldes annen sykdom som for eksempel revmatiske lidelser og trigeminus nevralgi. En grundig sykehistorie og klinisk undersøkelse hos våre terapeuter vil kunne avdekke dette. I disse tilfellene vil en kiropraktor kunne henvise deg videre til fastlege, spesialist eller billedundersøkelser.

Symptomer på kjeveplager

Symptomer forbundet med kjeveproblematikk er smerter og nedsatt bevegelse ved bruk av kjeven i form av snakking og tygging, her kan man også oppleve klikkelyder. Da kjeven er tett knyttet opp mot nakke og ansiktsnervene kan kjeveplager også gi nakkesmerterhodepine og øresus for å nevne noen.

Andre symptomer på kjeveplager kan være:

  • Gnissing/biting av tennene (bruxisme)
  • Problemer med og/eller smerter ved åpning og/eller lukking av munnen
  • Slitenhetsfølelse i kjevens tyggemuskulatur og ansikt, ofte om morgenen.
  • Svimmelhet (les mer)
  • Smerter i tennene¨
  • Bihulesmerter
  • «Dotter»/trykk i ørene

Hvordan undersøker og behandler vi kjeveplager

For å kartlegge kjeveproblematikk vil teapeutene på Atlasklinikken gjøre en grundig undersøkelse av ryggbrystryggnakke og kjeve. Ved funn av nedsatt funksjon i nakke og kjeve vil behandlingen fokuseres på å normalisere bevegelsen i ledd ved bruk av leddkorreksjoner, tøyninger og muskulær behandling i kjeve. Anspent muskulatur i kjeven bidrar ofte til økte plager og er viktig å behandle for å få varig effekt. Våre osteopater, fysioterapeuter, massører og kiropraktorer har lang erfaring med muskulær behandling av kjeveplager.