Smerter og ubehag i kjeve er mer vanlig blant befolkningen enn tidligere antatt. Rundt 10 % av befolkningen plages av smerter eller ubehag i kjeven, og det kan ha flere forskjellige årsaker som våre terapeuter kan undersøke, diagnostisere og behandle.

Hvorfor får man kjevesmerter

Kjeveleddet har en helt unik oppbygning grunnet at det er det eneste leddet i kroppen som kan bevege seg 3 dimensjonalt og all bevegelse på en side vil påvirke motsatt kjeveledd. I de aller fleste tilfeller der det er nedsatt funksjon i kjeve finner man også funksjonsforstyrrelser i nakke. De to øverste nakkevirvlene er som oftest involvert i kjeveproblematikk.  Disse virvlene i nakken deler nerveforbindelse med ansiktsnervens sensoriske fibre (trigeminus nerven). Nedsatt funksjon i nakken kan dermed gi kjevesmerter isolert sett og i kombinasjon med kjeveleddet.

Symptomer på kjeveplager

Symptomer forbundet med kjeveproblematikk er smerter og nedsatt bevegelse ved bruk av kjeven i form av snakking og tygging, her kan man også oppleve klikkelyder. Da kjeven er tett knyttet opp mot nakke og ansiktsnervene kan kjeveplager også gi nakkesmerterhodepine og øresus for å nevne noen.

Hvordan undersøker og behandler vi kjeveplager

For å kartlegge kjeveproblematikk vil teapeutene på Atlasklinikken gjøre en grundig undersøkelse av ryggbrystryggnakke og kjeve. Ved funn av nedsatt funksjon i nakke og kjeve vil behandlingen fokuseres på å normalisere bevegelsen i ledd ved bruk av leddkorreksjoner, tøyninger og muskulær behandling i kjeve. Anspent muskulatur i kjeven bidrar ofte til økte plager og er viktig å behandle for å få varig effekt. Våre osteopater, fysioterapeuter, massører og kiropraktorer har lang erfaring med muskulær behandling av kjeveproblematikk.