Smerter og ubehag i kjeve er mer vanlig blant befolkningen enn tidligere antatt. Rundt 10 % av befolkningen plages av smerter eller ubehag i kjeven, og det kan ha flere forskjellige årsaker som våre terapeuter kan undersøke og behandle.

Hvorfor får man kjevesmerter

Kjeveleddet har en helt unik oppbygning grunnet at det er det eneste leddet i kroppen som kan bevege seg 3 dimensjonalt og all bevegelse på en side vil påvirke motsatt kjeveledd. I de aller fleste tilfeller der det er nedsatt funksjon i kjeve finner man også funksjonsforstyrrelser i nakke. De to øverste nakkevirvlene er som oftest involvert i kjeveproblematikk.  Disse virvlene i nakken deler nerveforbindelse med ansiktsnervens sensoriske fibre (trigeminus nerven). Nedsatt funksjon i nakken kan dermed gi kjevesmerter isolert sett og i kombinasjon med kjeveleddet.

Symptomer på kjeveplager

Symptomer forbundet med kjeveproblematikk er smerter og nedsatt bevegelse ved bruk av kjeven i form av snakking og tygging, her kan man også oppleve klikkelyder. Da kjeven er tett knyttet opp mot nakke og ansiktsnervene kan kjeveplager også gi nakkesmerterhodepine og øresus for å nevne noen.

Hvordan undersøker og behandler vi kjeveplager

For å kartlegge kjeveproblematikk vil teapeutene på Atlasklinikken gjøre en grundig undersøkelse av ryggbrystryggnakke og kjeve. Ved funn av nedsatt funksjon i nakke og kjeve vil behandlingen fokuseres på å normalisere bevegelsen i ledd ved bruk av leddkorreksjoner, tøyninger og muskulær behandling i kjeve. Anspent muskulatur i kjeven bidrar ofte til økte plager og er viktig å behandle for å få varig effekt. Våre osteopater, fysioterapeuter, massører og kiropraktorer har lang erfaring med muskulær behandling av kjeveplager.