Skoliose oppstår når ryggsøylen går ut av sin vanlige rette posisjon sett bakfra. 2-4 % av befolkningen har skoliose og 90 % av alle skolioser dreier mot høyre. De vanligste formene er enten at ryggen ser ut som en C eller S bakfra. Kvinner: menn ratio på under 10° er 1:1, mens kvinner: menn ratio på over 30° skoliose er 10:1. De fleste av oss har en viss form for beskjeden skjevhet i ryggen grunnet dagligdagse belastninger som f.eks. dårlige sittestillinger, ensidige løft og/eller belasting i form av uhell. Skjevhet i ryggraden under 10 grader regnes derfor ikke som skoliose. Skjevheten kan oppstå i yngre alder og er da trolig relatert til aktivitetsbelastning. Slike skjevheter er som nevnt ovenfor svært vanlig og kroppen tilpasser seg ofte disse etter hvert som man vokser og de har som regel ingen klinisk betydning.

Hvilke symptomer får man ved skoliose?

De vanligste plagene er selvsagt smerter og trøtthet som ved andre ryggplager, men skolioserammede har også andre plager som kan knyttes spesifikt til diagnosen. Mange pasienter med skoliose sliter også med andre muskel- og skjelettplager som for eksempel hodepine eller migrene, svake nakkemuskler på grunn av de gamle korsettene og isjas-smerter. Noen pasienter med svært store kurver relatert til skoliosen kan oppleve symptomer relatert til dårlig plass til de indre organene som for eksempel nedsatt lungekapasitet og brokk på spiserøret. Dette er problemer som håndteres av annet helsepersonell enn de som jobber ved Atlasklinikken.

Hva er årsaken til skoliose?

Årsaken til skoliose er dessverre ikke kjent. Forskning antyder arvelige årsaker så vel som feilbelastning og beinlendeforskjell kan være noen av dem. Det er likevel hovedsakelig 3 årsaker som forårsaker strukturell skjevhet i rygg.

Struktuell årsak
1. Idiopatisk årsak
2. Uforklarlig årsak
3. 80 % av alle skolioser

Nevromuskulær årsak
1. En rekke nevrologiske sykdommer (upper and lower motor neuron lesions)
2. Cerebral parese
3. Revmatiske lidelser
4. Svulster

Medfødt
1. Vanligvis grunnet en eller flere deformerte ryggvirvler
2. Assosiert med andre medfødte deformasjoner

Funksjonell skoliose

Klassifikasjonen på funksjonell skoliose er skjevhet sett bakfra på < 10°. Ryggen viser her kompensasjonsskjevhet og jobber kontinuerlig i alle ledd for å holde øyne parallell med horisonten. 1/5 (20 %) får likevel spontant bedring i funksjonelle skjevheter. Årsaken til funksjonell skoliose kan være mange, men inkluderer oftest holdning og bekkenskjevheter, nerverotirritasjon, betennelsestilstander, muskelsammentrekninger og/eller benlengdeforskjell.

Medisinsk behandling av skoliose

Skjevheter på <30° etter at man er utvokst (tidlig 20-årene) forverrer seg sjeldent, mens skjevheter på >50° etter at man er utvokst forverrer seg med 1° per år. Støtteprodukter er som regel ikke så effektivt men bør benyttes ved progressive skoliose på >20-40°. Operasjon anbefales når skjevheten overstiger 40-50° og affekterer vital organfunksjon som lungekapasitet. Operativ behandling må ofte også gjøres multiple ganger. Skoliose-kirurgi er vanligvis vellykket i forhold til å bedre holdningen og ryggens funksjon, men skoliosen blir aldri helt borte ved en slik operasjon, den bare reduseres og bedrer funksjon betydelig.

Undersøkelse av skoliose

Den manuelle behandlers første oppgave er å utelukke alvorlige årsaker til skoliosen. Dette gjøres ved en grundig sykehistorie som inkluderer faktorer ved pasientens helse som kan påvirke plagene, samt hvilke tanker pasienten har rundt egne plager og forventningene pasienten har til behandlingen. Den kliniske undersøkelsen innbefatter strukturell og funksjonell kartlegging, hvor lokalisasjon, omfang og evt. årsak settes i sammenheng med det kliniske symptombildet. Når undersøkelsen er gjort vil behandleren identifisere områder med nedsatt funksjon og faktorer som påvirker plagene og ikke minst, i hvilken grad plagene begrenser daglig aktivitet eller ønsket prestasjon som begge er viktig å ta med i vurderingen. På Atlasklinikken vil kiropraktoren som primærkontakt, kunne henvise til røntgenundersøkelse hvis han eller hun finner dette nødvendig for å ytterligere kartlegge omfang.

Manuell behandling av skoliose

Selve behandlingen retter seg mot å normalisere funksjon og ikke nødvendigvis struktur. Manuelle behandlere anvender i ordets forstand, hovedsakelig hendene i selve behandlingen og bruker en rekke metoder og teknikker for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem. Parallelt igangsettes målrettet og tilpasset trening, gjerne med fokus på øvelser som pasienten trives med, både for å stimulere ytterligere symptomlindring men også for å oppnå aktiv medvirkning fra pasienten. Forskning har ikke vist at spesifikk trening er mer effektiv enn generell fysisk aktivitet.

Barn med skoliose

Barn med skoliose følges nøye opp gjennom oppveksten for å opprettholde god funksjon og for å raskt kunne oppdage endringer i skoliosen som skulle tilsi at barnet burde henvises videre til fastlege og/eller spesialist for videre vurdering. Eventuell progresjon av skjevhet har en tendens til å være større hos jenter og er ofte med i betraktningene til våre behandlere. Den manuelle behandler, om det er en kiropraktor, fysioterapeut eller osteopat vil også ved en funksjonelt relatert skoliose, behandle de aktuelle områder for å gjenopprette funksjonen og redusere smertene. Ved strukturelt relatert skoliose, er formålet med behandlingen å redusere smerte og opprettholde funksjon. Øvelser vil også her være en sentral del av behandlingen da dette kan redusere smertene og holde funksjonen ved like.