Behandling av brystryggsmerter

Smerter mellom skulderbladene og/eller i brystet er ofte enkelt å behandle og mange opplever god hjelp hos oss på Atlasklinikken. Som et tverrfaglig helsesenter tilbyr vi kiropraktikk, fysioterapi, osteopati, akupunktur og massasje. For brystryggsmerter vil vi ved første behandling anbefale en konsultasjon hos en av våre kiropraktorer. Våre kiropraktorer vil i første omgang prøve å utelukke alvorlige årsaker til brystryggsmertene, dette gjøres ved en grundig undersøkelse. Når dette er gjort vil våre kiropraktorer identifisere sted og årsak til smerten, for så å behandle. Behandlingen vil søke å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem for å redusere smerte, fremme generell helse og gi økt livskvalitet. I behandlingen av den enkelte pasient legges det vekt på å se pasienten i et helhetsperspektiv etter en totalvurdering. Kiropraktoren anvender hovedsakelig hendene i selve behandlingen og bruker en rekke metoder og teknikker for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem, disse inkluderer:

• Spesifikke, skånsomme leddkorreksjoner
• Mobiliserende leddbehandling
• Tøyninger
• Muskulære teknikker
• Nevrologiske teknikker
• Stabiliserende trening
• Øvelser, råd og veiledning

Terapeutene på Atlasklinikken behandler også andre deler av kroppen inkludert lidelser i skuldre, armer, hofter, knær og ankler samt gravide- og barnelidelser. I tillegg vet vi at kun 10% av nervesystemet har med smerte å gjøre, og derfor er smertelindring bare en liten del av de kliniske resultatene man kan oppnå. Tilnærmingen er holistisk, dvs. vi ser kroppen under ett og finner årsakssammenhengen mellom dine symptomer og kroppens funksjon. Likevel ser vi at muskel- og skjelettplager er den mest hyppigste og den klart største plagen i det norske samfunn.” Plager flest og koster mest” heter i en rapport fra Nasjonalt Ryggnettverk. Kostnadene er enorme både for samfunnet og den enkelte, og ved siden av psykiske lidelser er det hovedårsaken til at personer rammes av redusert livskvalitet.