Også kalt Epikondylitt, skyldes overbelastning av senefester i albuen. Tilstanden finnes i to forskjellige varianter hvorav den første er mest hyppig:

  1. Tennisalbue – lokalisert på yttersiden, på fagspråket betegnes lateral epikondylitt.
  2. Golfalbue – som er på innsiden, betegnes medial epikondylitt.

Gjentatt belastning på senefestene til epikondylen kan gi en betennelsesreaksjon. Smertene kan komme sammen dag eller noen dager etter overbelastningen. Plagene kommer i form av murrende verking eller smerter på den ene siden av albuen, som regel på utsiden. Ofte med stråling nedover underarmen mot håndleddet. Funksjonen i armen blir ofte rammet; problemer kan være vanskeligheter med å skjenke, holde en kopp og arbeid med hånden. Mange har hatt milde plager i flere måneder før de oppsøker lege eller kiropraktor fordi de ikke blir bra av seg selv. Atlasklinikken er av den oppfatning at rask behandling ofte vil gi raske resultater. I tillegg legger vi vekt på aktiv tilnærming fremfor passiv tilnærming, med dette veklegger vi trening og ergonomiske tilpasninger.

Vår kiropraktor forklarer hva som forårsaker epikondylitt

Tennisalbue skyldes forandringer i senen og/eller senefestet til fingrenes strekkemuskler. Lokalisasjonen er på den ytre siden av albuen, og her kjennes også smertene. Golfalbue forårsakes av forandringer i en av senene og/eller senefestet til fingrenes bøyemuskler. Betennelsen eller slitasjen sitter på innsiden av albuen, hvor også smertene er lokalisert.

Plagene oppstår ofte etter kortvarige intense overbelastninger, men kan også utvikle seg gradvis over tid. De fleste som rammes er mellom 30 og 60 år. Plagene kan være et resultat av utstrakt bruk av albuen med vridende bevegelser, som ved bruk av skrujern. Andre bevegelser som kan forårsake slike plager er de bevegelser man bruker for eksempel ved klipping av hekk, snekring, maling og lignende. Fiskeindustriarbeidere som utfører ensidig arbeid i kulde, er spesielt utsatte. Albuen får sin nerveimpuls fra nakken, det er derfor svært viktig at dette området også sjekkes da det ofte har opphav til smertene. Pasienter som sliter med betennelsetilstander i begge albuer, er sannsynligheten enda større for at opphavet kommer fra nakke.

Hvordan tilstanden diagnostiseres av kiropraktor

Kiropraktorene på Atlasklinikken vil foreta en grundig undersøkelse av albuen, hvor sener og senefester testes med ortopediske tester. Kiropraktoren vil også undersøke andre steder på kroppen som nakke og skuldre for å finne årsaken.

Behandling hos kiropraktor for epikondylitt

Kiropraktorene ved Atlasklinikken vil fokusere behandlingen for å lege skadet muskelvev, lindre smertene pasienten opplever i albue for deretter å normalisere bevegelsen i albue og omkringliggende ledd. Man bør for en periode unngå aktivitet og belastning som gir smerter. Eventuelt bør man endre arbeidsformer som minsker belastningen på albuen. Kiropraktorbehandlingen vil fokusere på å rette opp og stabilisere årsaken til betennelsesreaksjon. Nedenfor er noen av tiltakene som kan bli iverksatt:

  • Spesifikke kiropraktoriske justeringer av albue, skulder og ryggsøyle
  • Leddmobilisering
  • Rehabilitering og oppbygging av bevegelighet, styrke og stabilitet i arm
  • Tøyninger
  • Taping

Vår kiropraktor foklarer prognosen og tverrfaglig behandling

Prognosen på denne lidelsen er vanligvis god. 50-70% oppnår svært raskt lindring. Prognosen er best ved akutte tilstander med klar utløsende årsak hvor rask avlastning og behandling iverksettes. Tilstanden har dessverre lett for å bli kronisk ved uklar årsak og sen behandling, eller ved kompliserte betennelsetilstander hvor flere steder er innvolvert. I slike tilfeller er sannsynligvis det aller viktigste, å være aktiv og bruke armen, men unngå de spesielle bevegelsene som utløser smerte samt komme raskt til behandling. Der kiropraktoren mener du vil ha nytte av tverrfaglig behandling vil han henvise deg til andre behandlingsformer som fysioterapi, osteopati, akupunkturmassasje eller trykkbølgebehandling.