Radial trykkbølgebehandling er en svært effektiv behandlingsmodalitet som kan redusere eller fjerne kroniske smertetilstander i muskler og sener. Trykkbølge er en ikke invasiv behandling som kan være et effektivt alternativ til kortisonbehandling og kirurgi, samt bidra i den manuelle behandlingen av pasienter.

Hva er Trykkbølge

Trykkbølge er et apparat med en liten innebygd luftkompressor som danner høyenergetiske akustiske trykkbølger, som blir påført området som skal behandles gjennom en håndholdt applikator. Behandlingen består av mellom 1500 til 3000 slike trykkbølger med varierende intensitet etter hvilke området som behandles. Trykkbølgene brer seg innover i muskulatur og bindevev og skaper mikroskader i det kronisk irriterte vevet. Mikroskadene vil føre til en økning i blodsirkulasjon i vevet. Det vil si det dannes nye blodårer i det behandlede området slik at kroppen effektivt kan reparere det skadede vevet.

Plager trykkbølge benyttes for

Trykkbølgebehandling benyttes for en rekke ulike kroniske muskel- og senelidelser. Vi behandler kroniske smertetilstander i håndledd, albue, skulder, kne, hofte og ankel i tillegg til nakke og ryggsmerter. Vanlige plager som plantar fascitt / hælspore, tennis og golf albue kan effektivt behandles med trykkbølge. Forskning har også vist at trykkbølge kan ha en god effekt på fjerning av seneforkalking. Er du usikker på om tilstanden du har kan behandles med trykkbølge, er det bare å ta kontakt med Atlasklinikken og bestille en time for en grundig undersøkelse hos oss. Vi vil da raskt kunne finne ut hvilke behandling som vil være mest effektiv for din plage.

Forventet effekt av trykkbølgebehandlingen

En trykkbølgebehandling tar omtrent 15 minutter og blir hos oss gjennomført av en fysioterapeut eller kiropraktor med lang erfaring. Det kan som med mye annen behandling, være nødvendig med en serie med behandlinger for å sette i gang reparasjonsprosessen. En behandlingsserie vil dog vanligvis bestå av 4-5 behandlinger. Forskning har vist at flere behandlinger utover dette ikke nødvendigvis gir bedre resultat.

Trykkbølgebehandling kan dessverre skape en del ubehag og smerter, visse strukturer vil også føre til mer ubehag enn andre. Vår erfaring er likevel at dette ubehaget er godt innenfor det de aller fleste tåler av smerte, spesielt da behandlingen er av kort varighet og over en kort periode.

Effekten av trykkbølgebehandling er godt dokumentert i en rekke studier utført ved universitet og sykehus i Europa. Forskningsrapportene viser til resultater der 70-80% av pasientene, som hadde prøvd ulike andre behandlinger uten tilfredsstillende resultat, ble smertefri etter kun få behandlinger med trykkbølge. Trykkbølgebehandlingen kan også gi økt bevegelighet og har en dokumentert langtids effekt. I mange tilfeller kan det oppleves en umiddelbar smertereduksjon.

Som med de fleste behandlinger kan også trykkbølge gi noen bivirkninger. Etter en behandling med trykkbølge er det mulig å oppleve en noe diffus og dump smerte. Smerten er vanligvis ikke sterk og er ofte et tegn på at kroppen har satt i gang regenererende prosesser.

Etter behandling anbefaler vi dette

Etter behandling anbefaler vi at man ikke utsetter det behandlede området for store belastninger eller intensiv aktivitet de neste 48 timene. Dette er også særlig viktig hvis man opplever smertereduksjon eller blir helt smertefri etter behandling. Dette er for at kroppen trenger tid til å reparere skaden og oppnå full funksjon, før området blir belastet igjen.

Det er ikke alltid effekten av behandlingen kommer med en gang, ofte er det slik at den maksimale effekten ikke oppnås før etter 14 dager til 2-3 måneder etter avsluttet behandling. Forskning har vist at det er rester av regenereringsprosesser i vevet etter behandlingen opp mot 6 måneder etter avsluttet behandling. Dette er trolig noe av grunnen til at man ser effekt i etterkant av behandling samt at effekten vedvarer.