Førstegangskonsultasjon

En førstegangskosultasjon vil deles inn i tre deler; en samtale, undersøkelse og behandling. Det settes av ekstra tid, nettopp for at osteopaten skal få en grundig innsikt i problemstillingen hos vedkommende. Skulle det vise seg at pasienten vil trenge annen medisinsk hjelp eller om en annen behandlingsform ville vært å foretrukke, vil dette komme frem under en slik førstegangskonsultasjon.

I samtalen under en førstegangskonsultasjon vil man snakke om den aktuelle problemstillingen og eventuelt andre plager. Osteopaten vil også spørre om tidligere sykdomshistorie under samtalen for å kartlegge din helse, dette for å få et større bilde av sammenhenger. Det er viktig for osteopaten å ha en forståelse av plagen, for å kunne hjelpe vedkommende best mulig gjennom en helhetlig tankegang. Det vil også vurderes om osteopati kan være et riktig behandlingsvalg eller om en annen terapeut eller profesjon vil passe bedre for vedkommende. Om man skulle ha papirer fra tidligere undersøkelser eller liknende, er dette anbefalt å ta med, slik at dette kan legges inn i din journal.

Undersøkelse

Osteopaten starter med å kartlegge deg og dine plager, de plagene du har nå og ofte plagene du har hatt tidligere. De vil undersøke deg nøye ved hjelp av ulike tester, for å finne ut om osteopati er den rette behandlingen for deg eller om du bør henvises videre til annet helsepersonell eller en annen behandlingsform. Undersøkelsen som blir gjort, er på bakgrunn av samtalen og problemstillingen. Her gjøres nødvendige medisinske, ortopediske og andre tilleggstester, før en mer global og spesifikk osteopatisk undersøkelse gjennomgås.

I den osteopatiske undersøkelsen er osteopaten på utkikk etter kroppslige funksjonsforstyrrelser. Disse kjennetegnes ved lokale vevsforandringer, asymmetri, smerte og endret eller nedsatt bevegelse. De vurderer din kropp som en helhet ved hjelp av aktive og passive bevegelsestester, holdnings- og ganganalyse, og evaluerer kvaliteten på bevegelser og smerte ved utførelsen. I tillegg til å se på muskel-skjelett systemet, er også osteopaten interessert i blant annet pust, sirkulasjon og fordøyelse. Alle disse undersøkelsene avgjør videre hva som behandles hos hver pasient, noe som vil være helt individuelt fra person til person.

Behandling

Behandlingen har en trygg og skånsom tilnærming med et bredt spekter av manuelle teknikker. Dette innebærer blant annet myk bløtvevsbehandling og avspenninger av vev, tøyning, massasje, triggerpunkter, mobilisering av ledd og leddmanipuleringer. Grunnlaget for valg av de forskjellige teknikkene kommer helt ann på pasienten, problemområde og hva som vil gi raskest og best resultatet. Dette tilpasses derfor individuelt.

Det er flere som velger å gå til osteopat, da de ikke liker å bli «knekt opp», og ønsker en mer helhetlig og sammensatt behandling. Osteopaten kan bruke en rekke andre teknikker, som vil være minst like effektivt og samtidig skånsomt, for å oppnå best mulig resultat.

Målsetningen med behandling

Osteopati handler om å se helheten rundt deg som pasient. Målet er å finne sammenhengen mellom dine plager, nedsatte funksjoner og din hverdag. Kroppen er utrolig tilpasningsdyktig, men blir påvirket av flere faktorer i livet som stress, psykisk helse, holdning, arbeidsstilling, ernæring, trening etc. Dette kan også være viktige faktorer i livet som kan være med å påvirke symptombildet.

Målsettingen gjennom osteopatisk behandling er å påføre kroppen så lite belastning som mulig, men samtidig, med størst mulig effekt. Ofte vil en minimalistisk tilnærming være det kroppen trenger for å ha de beste forutsetninger til å fungere optimalt igjen. Dette kan være gjennom å redusere smerter og ubehag gjennom å øke bevegelse, elastisiteten og funksjonen til ledd, muskel- og bindevev. Behandlingen vil være med på å øke sirkulasjonen og påvirke lymfesystemet i kroppen, men også påvirke det nevrologiske systemet, som står for smertestimuleringen.

Fokuset ved en behandling er først å redusere plagene, stabilisere og til slutt hjelpe pasienten å bli selvgående. Med et slik fokus, fremmes resultater med langtidseffekt, noe som vil gjøre pasienter mer selvstendige og lite avhengige av behandling.