Osteopati er en manuell behandlingsform. Det vil si at vi bruker hendene til å gjennomføre en grundig undersøkelse og utføre behandling. Vi ser på kroppen som en helhet og ønsker derfor informasjon fra alle deler av kroppen før vi avgjør primærårsaken til dine plager. Vi starter ofte med en global undersøkelse, der vi vurderer hvilke områder som peker seg ut til å være primære. God kunnskap innen anatomi, fysiologi og nevrologi er følgelig viktig for å se slike sammenhenger og dette får osteopatene gjennom sin 4-årige utdannelse.

Osteopati er definert som en helseprofesjon som befatter seg med diagnose og behandling av en rekke muskel- og skjelettplager. Behandlingsformen omhandler strukturelle og funksjonelle deler av kroppen og baserer seg på at kroppen skal fungere optimalt med god samhandling mellom muskler, skjelett, leddbånd og bindevev.

Målsetningen med osteopatibehandling

Osteopati går ut på å hjelpe kroppen til å reparere seg selv. Vi ønsker derfor å påføre kroppen en så liten belastning som mulig, men samtidig, med størst mulig effekt. Vi ser ofte at en minimalistiske tilnærming er det kroppen trenger for å ha de beste forutsetninger til å fungere optimalt igjen.

Noe som ofte kjennetegner en osteopat, er den store verktøykassen av forskjellige behandlingsteknikker. Dette gir oss en unik mulighet til å tilpasse hver enkelt behandling til den enkelte pasient. Vi bruker alt fra tøyningsteknikker og såkalte ledd-manipulasjoner, til mykere bindevevsteknikker og mobiliserende teknikker. Grunnlaget for valg av de forskjellige teknikkene kommer helt an på pasienten og hva osteopaten finner som primærområde og hva han vurderer som mest hensiktsmessig for å oppnå raskest resultat.

Hva skjer hos en osteopat

Det første som skjer er en systematisk anamnese som kartlegger deg og dine plager, både de du har nå og de du har slitt med tidligere. Her utelukkes eventuell alvorlig underliggende sykdom (patologi) for å stadfeste om osteopati er rette behandling for deg, eller om du må henvises videre til annet helsepersonell for videre oppfølging. Videre blir det gjennomført diverse sikkerhetstester for å bekrefte/avkrefte alternative hypoteser og diagnoser som måtte ha kommet opp under anamnesen.

Etter vi har utelukket alvorlige årsaker til dine plager går vi videre til den osteopatiske undersøkelsen. I undersøkelsen er osteopaten på utkikk etter kroppslige funkjonsforstyrrelser. Disse kjennetegnes ved lokale vevsforandringer, asymmetri, restriksjon av bevegelse og smerte. Vi vurderer din kropp som en helhet ved hjelp av passive og aktive bevegelsestester. Og vi evaluerer kvaliteten på bevegelser og smerte ved utførelsen av disse. Denne undersøkelsen avgjør så hva som behandles hos hver pasient, noe som vil være helt individuelt fra person til person. En rekke manuelle behandlingsteknikker er tilgjengelig, noe som gir osteopaten er fortrinn da vi kan tilpasse behandlingen til den enkelte.

Hvilke plager behandles

Vi behandler smerter og ubehag i nakke, rygg, bekken, hofte, kne, ankel, albue, håndledd, kjeve og hodepine.

Jeg har mange spørsmål om osteopatibehandling

Vi får daglig spørsmål som omhandler osteopatibehandling. I den forbindelse har vi utformet en spørsmål og svar seksjon som forhåpentligvis vil besvare alle dine spørsmål. Alle andre spørsmål kan osteopatene på Atlasklinikken trolig besvare ved henvendeler.

Hva kan du forvente

Du kan forvente at osteopaten setter deg og dine plager i fokus. Vi har god tid med hver enkelt pasient fordi vi mener det er viktig å sette av tid for å kunne kartlegge og forstå pasienten. Det er viktig at våre pasienter føler seg godt ivaretatt og har trygge rammer når de kommer til oss. Alle terapeutene på Atlasklinikken vil ha et gjennomgående sterkt fokus på kvalitet, kompetanse og resultater. Osteopatene som resten, deltar derfor jevnlig på kurs for å holde seg oppdatert på den nyeste forskningen.

I Norge er osteopater enda ikke blitt autorisert helsepersonell. Det er med andre ord viktig med kvalitetssikring av terapeut før du velger hvem du ønsker å oppsøke. For å være på den trygge siden kan du velge en osteopat som er medlem av Norges Osteopatiforbund. Det stilles krav til kunnskap og utdanning for å være medlem av dette forbundet. Alle osteopatene på Atlasklinikken er medlem i sine respektive fagforbund.