Osteopati er definert som en helseprofesjon som befatter seg med diagnose og behandling av en rekke muskel- og skjelettplager. Behandlingsformen omhandler strukturelle og funksjonelle deler av kroppen og baserer seg på at kroppen skal fungere optimalt med god samhandling mellom muskler, skjelett, leddbånd og bindevev.

Osteopati er en manuell behandlingsform, som vil si at osteopaten bruker hendene til å gjennomføre en grundig undersøkelse og utføre behandling. Denne behandlingsformen har blitt mer og mer populær de siste årene, til tross for at dette er en profesjon som har eksistert siden slutten av 1800-tallet. En osteopat ser på kroppen som helhet og ønsker derfor informasjon fra alle deler av kroppen før primærårsaken avgjør av dine plager. Et slik helhetlig fokus kommer ikke bare ved å se på kroppens ulike systemer og funksjoner i sammenheng, men også ved å finne sammenheng med dine plager og din kropp, sammenlignet med din hverdag. I mange tilfeller vil det også være naturlig for en osteopat gi tips innen livstil, arbeidsstilling og holdning, samt spesifikke treningsøvelser tilpasset problemstillingen.

En osteopat foretar en grundig sykehistorie og gjør undersøkelse basert på samtalen som sammenfatter diverse nødvendige medisinske undersøkelser og andre sikkerhetstester. Osteopaten gjør ofte en global undersøkelse i tillegg, der man vurderer hvilke områder som peker seg ut til å være primære. Det settes derfor av god til både til førstegangskonsultasjon og oppfølgende timer. God kunnskap innen anatomi, fysiologi, biomekanikk og nevrologi er viktig for å se slike sammenhenger, og dette får osteopatene gjennom sin 4-årige utdannelse.

Hvorfor osteopati?

En osteopat…

  • Innehar høy medisinsk kompetanse og gjør en grundig og sikker undersøkelse.
  • Har en helhetlig tankegang og ser kroppens ulike systemer i sammenheng.
  • Bruker god tid og tilpasser behandlingen til hvert enkelt individ, og er også en skånsom behandlingsform for barn, gravide og eldre.
  • Behandler både akutte og kroniske muskel-skjelettlidelser.
  • Behandler i tillegg bindevevsnettverket i kroppen. Bindevevet omslutter alle kroppens strukturer (muskler, ledd, indre organer etc.). Spenninger fra fordøyelsessystemet kan gi smerter og plager i muskel-skjelettapparatet, som f.eks i korsrygg– og i hofteregionen.

Hva kan du forvente?

Du kan forvente at osteopaten setter deg og dine plager i fokus. De bruker god tid med hver enkelt pasient fordi de mener det er viktig å sette av tid for å kunne kartlegge og forstå pasienten, og dermed kunne gi best mulig vurdering og hjelp. Det er viktig at man som pasient føler seg godt ivaretatt når man kommer til klinikken. Alle terapeutene på Atlasklinikken vil ha et gjennomgående sterkt fokus på kvalitet, kompetanse og resultater. Osteopatene som resten, deltar derfor jevnlig på kurs for å holde seg oppdatert på den nyeste forskningen, for å sikre god pasienthåndtering og sikkerhet.

Osteopater gis autorisasjon som helsepersonell etter et klart flertall på budsjettinnstillingen i Stortinget desember 2020. Vi regner med at dette kommer på plass ila 2021 og da vil osteopater komplettere og styrke primærhelsetjenesten sammen med andre dyktige kollegaer innen fysikalsk behandling.

Det er viktig med kvalitetssikring av osteopaten, før du velger hvem du ønsker å oppsøke. For å være på den trygge siden kan du velge en osteopat som er medlem av Norges Osteopatiforbund. Det stilles krav til 4-årig utdanning, kunnskap og faglig oppdatering for å være medlem av dette forbundet. Alle osteopatene på Atlasklinikken er medlem i sine respektive fagforbund.

Spørsmål om osteopatibehandling

Klinkken får daglig spørsmål og henvendelser som omhandler osteopatibehandling. I den forbindelse har vi utformet en spørsmål og svar seksjon som forhåpentligvis vil besvare alle dine spørsmål. Alle andre spørsmål kan osteopatene på Atlasklinikken trolig besvare ved henvendeler.