En kiropraktor har gjennom sin 6-årige utdannelse tilegnet seg teoretiske og praktiske viten for å ta stilling til hvorvidt pasienten er egnet til behandling hos kiropraktor. Som autorisert helsepersonell er man bundet av kravet til faglig forsvarlighet, slik det er beskrevet i helsepersonelloven. En Kiropraktor har et selvstendig ansvar for undersøkelse, diagnose og behandling på lik linje med leger, tannleger eller psykologer.

Ved mistanke om underliggende organisk sykdom eller patologi henvises pasienten til videre oppfølging og utredning. En kiropraktor som primærkontakt har derfor anledning til å rekvirere mer avanserte undersøkelser som CT og MR ved røntgeninstitutter og sykehus samt til fysioterapeut. Dette dekkes av Folketrygden på samme måte som ved henvisning fra lege. I tillegg kan de sykemelde inntil 12 uker.