En kiropraktor har gjennom sin 6-årige utdannelse (5 år på universitet og 1 års turnustjeneste) tilegnet seg teoretiske og praktiske viten for å ta stilling til hvorvidt pasienten er egnet til behandling hos kiropraktor. Som autorisert helsepersonell er man bundet av kravet til faglig forsvarlighet, slik det er beskrevet i helsepersonelloven. En kiropraktor har et selvstendig ansvar for undersøkelse, diagnose og behandling på lik linje med leger, tannleger eller psykologer.

Autorisasjon

For å kunne kvalifisere for norsk autorisasjon (Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, SAK) som kiropraktor må man etter fullført utdannelse gjennomføre et år turnustjeneste i Norge under veiledning av en autorisert kiropraktor. Sykemeldings-, rekvisisjon- og henvisningsrett for kiropraktorer er betinget av at de har gjennomført kurs i trygdefaglige emner i regi av Universitet i Oslo. Kiropraktorer i Norge er i en særstilling hva angår plikter og rettigheter som helsepersonell. Kiropraktorer er i Norge en del av det offentlige helsevesen, med rett til henvisning til bildediagnostikk og spesialisthelsetjenesten, samt rettigheter som sykmelder. Det er derfor en forutsetning at man har en god forståelse av oppbyggingen av det norske helsevesenet og utfordringer og plikter knyttet til ens egen rolle som primærkontakt.

Kiropraktoren som primærkontakt i helsevesenet

I tilfeller hvor det oppstår tvil omkring diagnosen eller kiropraktoren mistenker underliggende sykdom relatert til plagen pasienten presenterer med, så vil kiropraktoren enten, a) henvise direkte til tertiær helsetjeneste (legevakt/sykehus), b) henvise sekundær helsetjeneste (spesialisthelsetjenesten), c) henvise til fastlegen, eller d) henvise til videre undersøkelser (hovedsakelig røntgen, MR, CT og/eller ultralyd). I andre tilfeller der man anser det som hensiktsmessig for å ivareta pasienten best, så vil kiropraktoren henvise til andre manuelle profesjoner (for eksempel fysioterapeut). I de tilfellene der det er medisinsk nødvendig, så vil kiropraktoren sykmelde pasienten for å tillate bedre behandlingsresultat. En kiropraktor som primærkontakt har derfor anledning til å rekvirere mer avanserte undersøkelser som CT og MR ved røntgeninstitutter og sykehus samt til fysioterapeut. Dette dekkes av Folketrygden på samme måte som ved henvisning fra lege. I tillegg kan de sykemelde inntil 12 uker.

Kiropraktikk er en behandlingsmetode som går ut på å undersøke, diagnostisere, behandle og forebygge feilfunksjoner og sykdom i muskler, nerver, skjelett og ledd. Målet med den kiropraktiske behandlingen er å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem.