Personskader kan være et alvorlig helseproblem og vi vet at muskel- og skjelettsystemet er det området som ofte blir utsatt for skader. De vanligste ulykkestyper inkluderer hjemmeulykker, sport-, idrett-, mosjons- og arbeidsulykker. Man regner med at om lag 500 000 nordmenn hvert år blir behandlet i primærhelsetjenesten for slike ulykkesskader. Med primærhelsetjenesten mener man første offentlig autoriserte helsekontakt man oppsøker med diagnostiseringsansvar, i.e. kiropraktor, lege eller ulike offentlige helsestasjoner.

Nesten en halv million nordmenn har privat helseforsikring og enda flere har helseforsikring gjennom jobben sin. Atlasklinikken samarbeider med alle leverandører av helseforsikring så vel som skadeforsikring, og denne dekker som regel behandling hos kiropraktor, fysioterapeut og i noen tilfeller, akupunktur og osteopati. Ved akutte skader som ved for eksempel nakke- og ryggsmerter samt ved uhell og bilulykker har mange krav på dekket behandling av forsikringsselskapet.

Skulle du ha en helseforsikring og uheldigvis måtte trenge behandling kan denne da selvfølgelig benyttes ved vår klinikk. Atlasklinikken har lang erfaring med behandling av akutte plager og vi direkte fakturerer også ditt forsikringsselskapene i de tilfeller vi har mottatt saksnummer og betalingsgaranti. Slik slipper du å tenke på betaling når du er hos oss, men heller kan fokusere på å komme raskere tilbake med et varig godt resultat. Kontakt oss i dag ved spørsmål om din forsikring dekker behandling på Atlasklinikken.