Veien til god helse

AtlasAkademiet har som mål om å øke kunnskap både internt og eksternt. Vi mener økt kunnskap vil øke både klinisk og akademisk kompetanse, samt bidra til utvikling. Helsefag er i konstant utvikling, og vi mener det finnes flere måter å formidle helsefag på.

Siden oppstarten av Atlasklinikken har ønsket om å formidle og lære ny kunnskap stått sterkt i selskapet. Vi mener alle fagretninger innen helsefag kan lære av hverandre og vi ønsker å legge til rette for denne kunnskapen slik at den blir lett tilgjengelig, relevant og kompetanseutviklende.

Denne kunnskapen formidles internt i klinikk samt eksternt ved og blant annet å tilby seminarer og undervisning. Vi har et stort faglig nettverk både nasjonalt og internasjonalt og vi ønsker derfor å engasjere verdensledende forskere samt klinikere innen relevante fagfelt for å sikre høy faglig kvalitet på produktet vi leverer.

Vi ønsker alle fagretninger innen helsefag velkomne. Vi mener at en interaktiv læringsmetode øker interesse og engasjement, og at vi alle kan lære av hverandre.

AtlasAkademiet vil komme tilbake med mer informasjon utover året.