Generelt om stress

Stress brukes av mange til å forklare plager de har som de ikke skjønner årsaken til. Men begrepet i seg selv er ganske vanskelig å definere. Det handler mye om overbelastning enten emosjonelt, mentalt eller fysisk, og at man har liten tid til det man skal gjøre eller enda viktigere, ikke føler at man strekker til. Noen har stor motstandskraft mot dette, mens hos andre skal det mindre til før det kan gi utslag i helseplager. Noen kan ha kroniske plager som de merker er verre ved stress.

Stress kan ses svært ofte i sammenheng med muskel- og skjelettplager. Muligens er det vanligste at stress setter seg i nakken og skuldrene, men man kan ha svake punkt andre steder. Disse kan komme av overbelastning, men i klinikken ser vi ofte at gamle skader kan gi plager senere når kroppen utsettes for en stressende periode og den totale belastning blir litt for mye. I tillegg ses stress i forbindelse med immunforsvaret, der overbelastning og overarbeid kan gi nedsatt immunforsvar og at du kan bli smittet lettere av infeksjoner som går. Søvnplager er også forbundet med stress, det samme gjelder menstruasjonsplager og nedsatt potens.

Hvordan ser akupunkturen på stress?

I akupunkturen bruker vi flere modeller for å forklare hvordan stress virker på kroppen. Det første som skjer er en generell reduksjon i den gode sirkulasjonen, og dette påvirkes særlig av uforløste følelser og frustrasjoner. Følgende av dette kan være spent muskulatur i nakke og skuldre, hodepine, irritabilitet, ”kort lunte”, samt at vi ser at det kan påvirke menstruasjonen. Innen akupunkturen sier vi at der du får plager kan vise til et svakt punkt. Derfor kan man få tilbake plager man har hatt tidligere som har etterlatt spenninger, eller man kan få en forverring av kroniske plager. Stress som står over lang tid kan tære mer på kroppens ressurser. Dette kan forverre tilstander som hjertebank og søvnproblemer, og over riktig lang tid kan det lede til utbrenthet og en betydelig svekkelse av kroppens motstandskraft. Det er litt som uttrykket å brenne lyset i begge ender, da blir det fortere slutt på lyset.

ME/CFS

ME eller kronisk utmattelse er en tilstand som er mye omdiskutert. I de faglige miljøene har det lenge vært diskutert om årsakene og tilstanden i seg selv er hovedsakelig fysisk eller psykisk. Mange pasienter har lidd under denne uoverensstemmelsen da mange tidligere har hatt et negativt syn på psykiske plager som ikke like reelle som fysiske. Kan man ikke bare ta seg sammen – har  mange tenkt. Kronisk utmattelse kan være en svært invalidiserende sykdom som kan vare i mange år, men det er ikke alltid like lett å se på pasienten at de er syke. En av de mest anerkjente teoriene på området foreslår at årsaken er at nervesystemet har hengt seg opp i en stress-respons. Dette vil til slutt tappe kroppen for ressurser, og siden nervesystemet har “hengt seg opp”, klarer det ikke å vende tilbake til situasjonen der kroppen restituerer og reparerer optimalt. Det er også en del nyere forskning på området som muligens har funnet større endringer fysiologisk.

Innen akupunkturen ses det et mye mindre skille mellom det psykiske og det fysiske enn i tradisjonell skolemedisin. Det psykiske og det fysiske ses i mye større grad som en helhet, der begge deler kan påvirke hverandre og ubalanse eller overbelastning av psyken eller fysikken kan gi ubalanse og symptomer i den andre. Blant annet derfor har mange kronisk utmattede benyttet seg av akupunktur for sine plager. Noen kan oppleve lindring, mens andre opplever at de “holdes flytende”. Det er vanskelig å forutse en prognose siden sykdommen kan vare så lenge, men ut ifra akupunkturdiagnosen, er det mulig å si noe om det er ansett som lettere å behandle eller vanskeligere. Akupunkturdiagnoser skiller seg fra skolemedisinske ved at en skolemedisinsk sykdom kan tilsvare flere akupunkturdiagnoser, avhengig av andre symptomer du har i tillegg til hovedplagen din. Det er også et uttrykk for hvordan tilstanden din har oppstått og hvilken mekanisme som ligger bak ifølge akupunkturens fagspråk.

Behandling

Akupunktur er ansett som en skånsom metode for å lindre stressrelaterte plager. De fleste pasienter opplever at de klarer å slappe bedre av når de behandles med akupunktur, uansett hva de søker behandling for. Erfaringsmessig ses en bedret evne til å takle stressende situasjoner etter akupunkturbehandling. Behandlingen tilpasses individuelt slik at hele personens tilstand og den underliggende årsaken er adressert. På Atlasklinikken anbefaler vi alltid hyppigere behandlinger i begynnelsen av behandlingsforløpet og mindre hyppige behandlinger etter hvert. Atlasklinikken tilbyr også privat yoga, noe som også kan bidra til å lindre stressrelaterte plager.