Hva er depresjon?

Depresjon er en tilstand som preges av nedstemthet, tap av interesse og lyst, samt redusert energi og utholdenhet som hovedsymptomer. I tillegg kan man oppleve skyldfølelse og dårlig samvittighet, mindreverdighetstanker og dårlig selvtillit, selvmordstanker og konsentrasjonsvansker. Mer fysiske symptomer som rastløshet, uro, oppspilthet, søvnforstyrrelser, nedsatt appetitt eller vekttap er heller ikke uvanlig.

Det er normalt å skille mellom mild, moderat og alvorlig depresjon. Forekomsten har vært økende de siste årene, særlig av de milde og lette depresjonene. Kvinner får oftere diagnosen enn menn, og det anslås at rundt en fjerdedel av alle kvinner vil få en depresjon som trenger behandling i løpet av livet, mot 15% av alle menn. Det er også vanlig å få tilbakefall. De fleste har opplevd en vond hendelse i forkant av depresjonen. Dette kan dreie seg om et tap eller en skuffelse knyttet til forventninger til en selv eller andre. Depresjon kan også preges av negative følelser til en selv, som raseri, skuffelse, maktesløshet og håpløshet.

Risikofaktorer for å utvikle depresjon er psykologiske eller sosiale belastninger, som svik, for høye forventninger til seg selv som man ikke klarer å imøtekomme. Det ser også ut til å være en arvelig komponent til årsak for depresjon. Rent fysiologisk kan mangel på signalstoffer i hjernen føre til depresjon, det samme gjelder et lavt stoffskifte. Vinterdepresjoner trigges oftest av mangel på lys. Sykehistorien og pasientens egen opplevelse av symptomer er viktig for å stille diagnose. Antidepressive medikamenter og samtaleterapi er de vanligste behandlingsformene, men trening anbefales også som støttetiltak siden det har vist seg å ha en positiv effekt på psyken.

Akupunktur og depresjon

Det er lange tradisjoner for behandling av depresjon og nedstemthet med akupunktur. I akupunkturen ses mennesket som en helhet, og det vektlegges hvordan kroppen påvirker psyken og hvordan psyken påvirker kroppen i diagnose og behandling. Følelser ses ikke som sykdom, men hvis den emosjonelle påvirkningen vedvarer over lang tid eller den er spesielt sterk ser vi i praksis at dette kan gi konsekvenser på sikt, også på kroppen. Derfor kan emosjonelle symptomer være uttrykk for ubalanse i visse funksjoner i kroppen, men de emosjonelle symptomene kan også være årsaken. Det er vanligere å behandle mildere depresjoner med akupunktur, ofte som støttebehandling til medikamenter og samtaleterapi.

Behandling

Akupunktur er ansett som en skånsom metode for å lindre lettere nedstemthet og depresjon. Det tilpasses individuelt slik at hele personens tilstand og den underliggende årsaken er adressert i behandling.  På Atlasklinikken anbefaler vi alltid hyppigere behandlinger i begynnelsen av behandlingsforløpet og mindre hyppige behandlinger etter hvert.

Selv om det er svært sjeldent, er det er hensiktsmessig å få avklart at symptomer relatert til disse plagene ikke er et tegn på underliggende sykdom; og selv om akupunktøren raskt vil henvise tilbake til fastlegen ved slik mistanke, er det likevel anbefalt at man undersøker dette hos primærkontakt i forkant av behandling.