Modningsakupunktur er akupunkturbehandling med formål å gi en harmonisk fødsel. Med andre ord, det er fødselsforberedende akupunktur. Det er vanlig å begynne behandling fra uke 36. Forskning viser kortere og mer harmonisk fødsel med mindre bruk av medikamenter og færre milde komplikasjoner hos fødende som har fått akupunkturbehandling i forkant av fødselen.

Mange jordmødre har utdanning i behandling av gravide med akupunktur. Det er derfor ikke uvanlig at akupunktur tilbys ved fødeklinikker over hele Norge. Tilbakemeldingene fra jordmødre er at de ser forskjell på de fødende som har fått akupunkturbehandling i forkant av fødsel og de som ikke har det.

Målet med behandlingen er å styrke deg og kroppen din frem mot fødselen. Hovedfokus avhenger av din tilstand og hva du har størst behov for. Akupunktur kan i modningsfasen hjelpe deg med lavt energinivå, stress, angst og uro, hovenhet, søvnplager og ikke minst forberede kroppen på prestasjonen som den skal igjennom. Akupunktur er en skånsom behandlingsform som også kan være verdifull for plager i andre deler av svangerskapet. Det er et trygt alternativ til medikamenter når det utføres av godt utdannede akupunktører.

Etter hvert som fødselen nærmer seg kan du ta med deg partneren din eller andre som skal være til stede under fødselen til en behandlingstime. De vil da få enkel undervisning i bruk av akupressur under fødsel. Denne hjemmemassasjen av akupunkturpunktene bidrar til modningen, og kan også benyttes som en støtte under selve fødselen. Mange partnere forteller at det er godt å ha noe å gjøre under fødselen, da føler de at de har noe å bidra med heller enn å være en tilskuer til fødselen.

Behandling

Behandlingen starter med et førstegangsintervju der du og akupunktøren prater sammen om hvordan du har det nå. Plages du av dårlig søvn, hovenhet eller lavt energinivå? Dette er noen av tilstandene som kan behandles samtidig mens du går til modningsakupunktur. Dere vil også snakke om hvordan svangerskapet har forløpt, og om det er noen spesielle hensyn som skal tas. Deretter vil du legge deg på benken i en behagelig stilling og få behandling. De fleste gravide synes det er ubehagelig å ligge på ryggen; vi har derfor rikelig med puter som gjør at du kan ligge behagelig på siden.

Erfaringsmessig responderer de fleste gravide godt på akupunktur, og det er derfor ofte kun nødvendig å behandle med få punkter med mild stimulering. Behandlingsforløpet vil avhenge av hvor langt du har igjen når du kommer til behandling, men ukentlig er det vanlige når man starter behandling rundt uke 36. Kommer du inn senere kan det være anbefalt med noe hyppigere behandlinger.