Kvinne, 20-29 år

Dei siste åra hev eg vorte plaga meir av pollen, og symptom som rennande nese og auge i tillegg til trøyttleik. Allergimedisinar fungerer greitt, men dempar berre symptoma delvis. Derimot hev akupunkturbehandling hos Knut gjeve meg betre lindring enn medisinane, og eg hev merka umiddelbart etter behandling at nesa opnar seg, sluttar å renne og at eg får meir energi. Råder alle til å bruke akupunktur mot pollenplagar!


Bildet er ikke av reell pasient, men kun for illustrasjon.