Akupunktør Charlotte Grindheim har dessverre sluttet hos oss. Vi takker henne for innsatsen og ønsker henne lykke til videre. Din akupunkturjournal vil overføres til akupunktør Lars Frøjd som er godt informert av Charlotte og vil følgelig ivareta videre behandling med klinikkens sterke fokus på kompetanse, kvalitet og resultater. Lars Frøjd er for øvrig den akupunktøren med lengst klinisk erfaring og har en rekke gode resultater å vise til. Se terapeutprofil til Min Zeng her.