Tina fysioterapeut

Kort om Tina

Til info er Tina fortiden i barselpermisjon.

Tina er utdannet fysioterapeut ved University College Nordjylland i Aalborg, Danmark. Tina har blant annet arbeidserfaring fra Aalborg universitets sykehus, hvor hun primært har arbeidet med ortopedkirurgiske pasienter, med behandling både før og etter operasjon.

Hun behandler pasienter i alle aldre med akutte- eller vedvarende muskel- og skjelettproblemstillinger. Som fysioterapeut mener Tina det er viktig å se mennesket som en helhet, da det psykiske ofte påvirker det fysiske og motsatt. Hun ser viktigheten av å utføre en grundig undersøkelse for å tilpasse en behandlingsplan til den enkelte, hvor formålet alltid er å oppnå en smertefri hverdag for pasienten. Hun har spesialisert seg og jobbet mye med behandling av problemstillinger i skulder og albue, hvilket har ført til at hun sitter igjen med økt interesse, god kunnskap og erfaring innenfor dette området.

Tina er opptatt av å være en god motivator til livsstilsendringer. Noen ganger kan det være nettopp disse livsstilsendringer som skal til for å bedre helsen. Hun benytter her sin kreativitet og kunnskap for å skape størst mulighet for en positiv og vedvarende endring. I sin avsluttende bacheloroppgave innenfor fysioterapi, fordypet Tina seg i motivasjonsteorier. Bacheloroppgaven bestod i å undersøke hvordan man som fysioterapeut best mulig kan stimulere pasienter til livsstilsendringer.

Som fysioterapeut innehar Tina et bredt utvalg av ulike manuelle og passive behandlingsteknikker. Hun har videre gjennomført utdannelse/kurs innenfor triggerpunktakupunktur (dry needling), kinesiotape, Mulligan-teknikker og kurs rettet spesifikt mot behandling av albue- og skulder.

Tina har hele sitt liv vært aktiv fotballspiller, hvor hun tidligere har spillet på høyt nivå. De siste årene har løp og funksjonell styrketrening også blitt en viktig del av hennes hverdag. Gjennom egne erfaringer fra sport og utdannelsen, besitter Tina bred kunnskap innenfor forebyggende og rehabiliterende tiltak ved idrettsskader.

< Alle medarbeidere

Titler

  • Fysioterapeut