Akupunktør Min Zeng har dessverre sluttet på Atlasklinikken da hun har flyttet til Trondheim med sin familie. Pasienters journaler er i samråd med Min overført til våre akupunktører som vil ivareta den videre behandling med klinikkens sterke fokus på kompetanse, kvalitet og resultater. Vi vil samtidig takke Min for all innsats og ønske hun lykke til videre.

< Alle medarbeidere