Lilja har dessverre valgt å slutte i administrasjonen på Atlasklinikken for å søke nye utfordringer. Lilja har vært en stor ressurs på klinikken og vi ønsker henne lykke til videre.

< Alle medarbeidere