Kort om Knut

Knut har sin kiropraktorutdannelse fra Palmer College of Chiropractic, USA, og har 40 års jubileum som kiropraktor i 2021. Hans omfattende og lange erfaring som kiropraktor og forsker har blant annet ført til at han ble kåret til Årets kiropraktor 2008 og tildelt The Golden Spine Award, kiropraktorforeningens høyeste utmerkelse i 2018.

Knuts hovedinteresse er ivaretaking av pasienter med langvarige og stadig tilbakevendende ryggplager. Konseptet og metoden for tiltakene for gjentatte smerteepisoder i ryggen er beskrevet i hans doktoravhandling, og forskningsprosjektet er også omtalt i en artikkel på Forskning.no. I forbindelse med dette kliniske forskningsarbeidet ble Knuts artikkel «Long-term effects of exercise programs among helicopter pilots with flying-related LBP» kåret til beste flymedisinske artikkel 2019 relatert til helikopterpiloter av US Army Aviation Medical Association.

Han forsvarte sin doktorgrad i Helse og Medisin ved Helsevitenskapelig Fakultet, Universitetet i Stavanger i 2018, og har også hatt en prosjektstilling ved Nevrokirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus. Videre har han vært i støtteapparatet til det Norske Kajakk og Kanolandslag (1987-1992) og virket som medlem og koordinator for det medisinske støtteapparatet i Fotballklubben Viking i 19 år (1993-2012).

Knut var medlem i Norsk Kiropraktorforening fra 1981 til 2019 og hadde under den tiden tillitsverv blant annet i sentralstyret. Han har også erfaring fra internasjonalt arbeid som leder for European Council on Chiropractic Education (ECCE), og er nå medlem av NHO/Helse og Velferd – for kiropraktorer. Knut har også sittet som representant i arbeidsgruppen for kampanjen «Gjør kloke valg» i Norsk Kiropraktorforening. En internasjonal kampanje, som i Norge, er i regi av den norske Legeforening. Kampanjen har som hensikt å hindre overforbruk ved å oppmuntre klinikere og pasienter til å velge trygge og gode helsetjenester.

Arbeidet for å «alminneliggjøre» kiropraktisk behandling for mennesker med smertetilstander i muskelskjelettsystemet, samt å arbeide for å dokumentere effekten og nytten av slik behandling har vært viktig for Knut. Han var medlem i forskningsgruppen ved Stavanger Universitetssykehus som gjennomførte forskningsprosjekt om svangerskapsrelaterte bekkensmerter. Dette komplekse problemet med de mange ringvirkninger, resulterte i ytterligere 6 vitenskapelige artikler. Han var også konsulent for Universitetet i Stavanger 2004-2015 i arbeidet med å få etablert en kiropraktorutdanning i Norge.

< Alle medarbeidere

Titler

  • PhD
  • Kiropraktor

Medlem av