Kort om Kiri Lovise

Kiri Lovise er autorisert fysioterapeut fra Høgskulen på Vestlandet (HVL). På grunn av en stor interesse for videre læring og for å bli best mulig rustet for et bredt spekter av problemstillinger har hun videre gjennomført klinisk master i fysioterapi ved hjerte- og lungelidelser.

Masteroppgaven var en del av et forskningsprosjekt i samarbeid med lungerehabiliteringen på Haukeland Universitetssjukehus. I tillegg har hun erfaring fra kommune- og spesialisthelsetjeneste, innen blant annet ortopedi, intensivbehandling og lungerehabilitering. Hun har spesialisert kunnskap innenfor hjerte – og lungesykdommer, og kan hjelpe deg med hvordan best å leve med sykdommene, og hvordan ta hensyn til hjerte- og lungesykdom ved andre problemstillinger. Eksempler på dette kan være gjennomgått hjerteinfarkt, kols, astma, hjertesvikt og diabetes. Ved slike tilstander kan fysioterapibehandling være helsefremmende. Tilpasset trening og rehabilitering, motivasjon til livsstilsendring og pusteteknikker kan gjøre en stor forskjell i hverdagen.

Trening har alltid vært en stor del av livet, nå er det løping som er i fokus. Med bred erfaring fra ulike idretter kombinert med kunnskapen som fysioterapeut, kan hun gi gode treningsråd samt behandling for treningsrelaterte skader og plager. Inngående kunnskap om hjertets og lungenes fysiologi er et godt grunnlag for hvordan å best øke arbeidskapasiteten ved hjelp av trening.

En grundig undersøkelse blir vektlagt for å få et helhetlig innblikk i situasjonen til hver enkelt pasient. En stor interesse for faget og for at behandlingen skal bli best mulig holder Kiri Lovise seg oppdatert innen relevant forskning. Fokuset i behandlingen vil være en aktiv tilnærming med øvelser, samt manuelle teknikker som mobilisering og triggerpunktbehandling ved behov. Det er viktig med en kontinuerlig evaluering av behandlingen for å nå best mulig resultat.

Ved siden av arbeid på Atlasklinikken er Kiri Lovise instruktør for en hjertegruppe i regi av Landsforeningen for hjerte -og lungesyke i Bergen.

Kiri er godt i gang med et fire års stipendiat på Universitetet i Bergen, og er derfor begrenset på klinikken i tiden fremover.

< Alle medarbeidere

Titler

  • Fysioterapeut

Medlemskap