Karoline Aalberg

Kort om Karoline

Karoline fullførte sin 5-årige mastergrad i kiropraktikk ved Anglo-European College of Chiropractic i 2014. Etter et praksisår i England har hun jobbet ved flere tverrfaglige klinikker i Norge. Hun har tidligere studert Idrett- og bevegelsesvitenskap ved NTNU og drevet aktivt med svømming, friidrett og triatlon.

Karoline behandler akutte og kroniske nakke– og ryggsmerter, strålesmerter i armer/ben (isjas), idrettsskader, hodepine og svimmelhet. Hun jobber med alt fra toppidrettsutøvere til mosjonister og mindre aktive, og er opptatt av at du som pasient skal få en individuell tilpasset behandling ut ifra dine egne mål og forutsetninger. Karoline jobber i tillegg med funksjonelle plager hos spebarn og kvinner med svangerskapsrelaterte muskel- og skjelettplager under og etter graviditet.

Karoline deltar jevnlig på kurs for å holde seg faglig oppdatert på forskning og nye, effektive behandlingsmetoder. Hovedvekten av kurs har vært innen behandling av idrettsskader, nakkeskader (whiplash), hodepine, svimmelhet og barn (pediatri). Hun har i tillegg en videreutdannelse i rehabilitering av kurveendringer i ryggsøylen (skoliose) og jobber etter Gonstead behandlingsmetode. Hennes masteroppgave omhandlet benskjørhet i idrettsutøvere og ble prisbelønnet av den internasjonale kiropraktororganisasjonen ECC. Hun er nå i gang med et nytt forskningsstudie på samme tema.

Hos Karoline blir du som pasient alltid satt i fokus, og hun er opptatt av å forstå sammenhengen mellom dine symptomer og din hverdag. Dette er viktig for at behandlingsresultatet skal bli så bra som mulig og samtidig redusere risikoen for tilbakefall. Karoline samarbeider tett med andre terapeuter og fastleger for at du som pasient skal bli ivaretatt og fulgt opp så godt som mulig.

< Alle medarbeidere

Titler

  • Kiropraktor

Medlem av