Kort om Jan Eivind

Jan Eivind har en mastergrad i kiropraktikk fra University of South Wales, Welsh Institute of Chiropractic. Hans masteroppgave omhandlet relasjonene mellom aktiviteten golf og en golfspiller sin nakke bevegelse. Dette gjør at han har bred kunnskap i undersøkelse og behandling av idrettsutøvere og særlig golfspillere og idretter med relatert bevegelsesmønstre.

Jan Eivind har igjennom utdannelse og kursvirksomhet opparbeidet seg dybdekunnskap i utredning og behandling av plager i rygg og nakke, både akutt og vedvarende form. Gjennom sin interesse i idrett, har han en spesiell interesse og nysgjerrighet for plager i ekstremiteter, dette innebærer muskel- og skjelettplager i skuldre, albuer, håndledd, hofter, knær og ankler.

Han er selv en aktiv golfspiller, og har lang erfaring fra annen lagidrett og variert trening i form av styrke- og utholdenhetstrening. Han har med dette god erfaring med å kombinere aktive og passive tiltak i en pasients hverdag, hvilket kan forklares med fokus på treningsrettede tiltak i ulike utøvende idrett og behandling av mosjonister og den generelle befolkning for øvrig.

Han er opptatt av å holde seg oppdatert i faget og deltar derfor ofte på kurs i teknikkutførelse. Gjennom Atlasklinikkens svært høye faglige fokus, så holdes han som resten, seg alltid oppdatert på gjeldende nasjonale og internasjonale retningslinjer. I tillegg bidrar han til tverrfaglig kunnskapsdeling internt gjennom å oppdatere terapeutene med sin nyervervete kunnskap. I behandlingsrommet bruker han en rekke forskjellige aktive og passive tiltak, blant annet kinesiotape, manuelle teknikker og treningsveiledning.

For Jan Eivind er det viktigste at pasientene er fornøyd og returnerer raskt til en normal hverdag uten smerter, og han uttrykker selv at han har en pragmatisk tilnærming til nettopp å oppnå disse resultatene.

< Alle medarbeidere

Titler

  • Kiropraktor
  • Klinikksjef

Medlem av