Kort om Camilla

Camilla er utdannet fysioterapeut ved University College Syddanmark i Esbjerg, Danmark. I løpet av  studietiden gjennomførte hun kurs innen kinesiotape og dry needling, og benytter dette ofte som en del av sin behandling. Hun har i tillegg fullført en bachelorgrad i osteopati ved Høyskolen Kristiania, og er nå i gang med et års videreutdannelse. Bacheloroppgaven handlet om hvilken betydning berøring kan ha for smertelette, et relativt nytt tema innen forskning for manuell behandling.

Som terapeut har Camilla et pasientsentrert fokus, hvor en individuell tilrettelagt undersøkelse står sentralt for å imøtekomme pasientenes ønsker og behov for behandlingen. Hun tar imot pasienter i alle aldere med akutte og/eller langvarige muskel- og skjelettplager, hvor hun sammen med pasienten finner et hovedmål å jobbe mot. Dette kan være alt fra hverdagslige aktiviteter, til å utøve en spesifikk idrett.

Behandlingen består ofte av en kombinasjon av manuelle teknikker og aktive øvelser, men Camilla mener at pasientinformasjon er vel så viktig for å forebygge tilbakefall og/eller lære å håndtere smertene hvis de først inntreffer.

Camilla har tidligere jobbet innen offentlig og privat praksis, og har erfaring innen rehabilitering av pasienter etter operasjon/sykdom på både individ- og gruppenivå. Her har hennes mangeårige erfaring som gruppetreningsinstruktør kommet godt til nytte.

< Alle medarbeidere

Titler

  • Fysioterapeut
  • Massør
  • Bachelorgrad i osteopati

Medlem: