Kort om Aleksander

Aleksander Chaibi er en av svært få i Norge med dobbel autorisasjon, både som kiropraktor og fysioterapeut. Han er utdannet fysioterapeut i Nederland og tok sin Master i kiropraktikk ved Macquarie Universitet i Sydney, Australia. Ved sistnevnte universitet mottok han prisen, Gary Stavrou Award, for teknikkferdigheter i sitt årskull. I tillegg har han gjennomført en doktorgrad ved Medisinsk Fakultet, Universitetet i Oslo.

Han har over 15 års klinisk arbeidserfaring fra flere private og offentlige helsesentre som fysioterapeut i Norge, og som privat praktiserende kiropraktor både i Norge og utland. Han har erfaring med pasienter fra alle aldersgrupper, fra nyfødte barn til godt voksne. Aleksander har også jobbet med toppidrettsutøvere innen flere forskjellige idretter. I tillegg har han vært turnusveileder for flere kiropraktorer.

Doktorgradsavhandling til Aleksander omhandlet migrene og cervikogen hodepine og ble gjennomført på Head and Neck Research Group, Forsknings- og Innovasjonsdivisjonen, Akershus universitetssykehus HF. Ved siden av sin doktorgradsavhandling, har han også  forsket på svimmelhet og sikkerhet innenfor manuell behandling; og jobber for tiden med ulike forskningsprosjekter på rygg- og nakkesmerter.

Aleksander sitter i per i dag som representant i Norsk Kiropraktorforenings Utvalg for forskning, fagutvikling og kvalitetssikringer. Her skal han bidra med å fremme fagutvikling og forskning innen kiropraktikk samt bistå som et rådgivningsorgan for medlemmer i kliniske spørsmål. I tillegg fungerer han som ekstern sakkyndig spesialist for Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Tidligere har han vært faglig engasjert i Kirkens Bymisjon og Røde Kors og har sittet som representant i Faglig utvalg for Norsk Kiropraktorforening.

Nylig ble han også utnevnt som representant i arbeidsgruppen for kampanjen «Gjør kloke valg» i Norsk Kiropraktorforening. En internasjonal kampanje, som nasjonalt er i regi av den norske Legeforening, med den hensikt i å hindre overforbruk ved å oppmuntre klinikere og pasienter til å velge trygge og gode helsetjenester.

< Alle medarbeidere

Titler

  • PhD
  • Kiropraktor
  • Fysioterapeut
  • Faglig ansvarlig (CMO)

Medlem av