Aleksander Chaibi 2

Kort om Aleksander

Aleksander Chaibi er en av svært få i Norge med dobbel autorisasjon, både som kiropraktor og fysioterapeut. Han er utdannet fysioterapeut i Nederland og tok sin Master i kiropraktikk ved Macquarie Universitet i Sydney, Australia. Ved sistnevnte universitet mottok han prisen, Gary Stavrou Award, for teknikkferdigheter i sitt årskull. I tillegg har han gjennomført en doktorgrad ved Medisinsk Fakultet, Universitetet i Oslo.

Han har over 10 års klinisk arbeidserfaring fra flere private og offentlige helsesentre som fysioterapeut i Norge, og som privat praktiserende kiropraktor både i Norge og utland. Han har erfaring med pasienter fra alle aldersgrupper, fra nyfødte barn til godt voksne. Aleksander har også jobbet med toppidrettsutøvere innen flere forskjellige idretter. I tillegg har han vært turnusveileder for flere kiropraktorer.

Doktorgradsavhandling omhandlet migrene og cervikogen hodepine og ble gjennomført på Forskningssenteret, Akershus universitetssykehus. Ved siden av sin doktorgradsavhandling, har han også  forsket på svimmelhet og sikkerhet innenfor manuell behandling samt nakkesmerter. Per i dag er han forskningsmedarbeider på Head and Neck Research Group, Forskningssenteret, Akershus Universitetssykehus.

Aleksander sitter i per i dag som representant i Norsk Kiropraktorforenings Utvalg for forskning, fagutvikling og kvalitetssikringer. Her skal han bidra med å fremme fagutvikling og forskning innen kiropraktikk samt bistå som et rådgivningsorgan for medlemmer i kliniske spørsmål. I tillegg fungerer han som ekstern sakkyndig spesialist for Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Tidligere har han vært faglig engasjert i Kirkens Bymisjon og Røde Kors og har sittet som representant i Faglig utvalg for Norsk Kiropraktorforening.

< Alle medarbeidere

Titler

  • PhD
  • Kiropraktor
  • Fysioterapeut
  • Faglig ansvarlig (CMO)

Medlem av