Aleksander Chaibi 2

Kort om Aleksander

Aleksander Chaibi er en av svært få i Norge med dobbel autorisasjon, både som kiropraktor og fysioterapeut. Han er utdannet fysioterapeut i Nederland og tok sin Master i kiropraktikk ved Macquarie Universitet i Sydney, Australia. Ved sistnevnte universitet mottok han prisen, Gary Stavrou Award, for teknikkferdigheter i sitt årskull.

Han har over 10 års klinisk arbeidserfaring fra flere private og offentlige helsesentre som fysioterapeut i Norge, og som privat praktiserende kiropraktor både i Norge og utland. Han har erfaring med pasienter fra alle aldersgrupper, fra nyfødte barn til godt voksne. Aleksander har også jobbet med toppidrettsutøvere innen flere forskjellige idretter. I tillegg har han vært turnusveileder for flere kiropraktorer.

Han leverte i 2016 sin doktorgradsavhandling på migrene og cervikogen hodepine ved det medisinske fakultet ved universitetet i Oslo og på Forskningssenteret, Akershus universitetssykehus HF. Ved siden av sin doktorgradsavhandling, forsker han også på svimmelhet og andre lidelser.

Aleksander sitter i per i dag som representant i Norsk Kiropraktorforenings Utvalg for forskning, fagutvikling og kvalitetssikringer. Her skal han bidra med å fremme fagutvikling og forskning innen kiropraktikk samt bistå som et rådgivningsorgan for medlemmer i kliniske spørsmål. I tillegg fungerer han som ekstern sakkyndig spesialist for Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Tidligere har han vært faglig engasjert i Kirkens Bymisjon og Røde Kors og har sittet som representant i Faglig utvalg for Norsk Kiropraktorforening.

< Alle medarbeidere

Titler

  • PhD stud.
  • Kiropraktor
  • Fysioterapeut

Medlem av