KISS syndrom er ingen sykdom, men sier noe om en feilfunksjon, en blokkering i de øvre nakkeledd hos barn. KISS betyr på engelsk “Kinematic Imbalanse due to Suboccipital Stress”. På godt norsk, betyr dette ubalanse i bevegelsessystemet på grunn av spenninger i den øvre nakkeregionen. Dette kan resultere i en asymmetrisk utvikling hos barn som innebærer en forstyrrelse i den normale bevegelsesutvikling, eller i styringen av barnets muligheter til fri utfoldelse.

Våre terapeuter ser lignende symptomer ved for eksempel ved muskulær torticollis, spedbarnsskoliose og atlasblokkering. Syndromet rammer dobbelt så mange gutter som jenter. Mange velger likevel ikke å bruke KISS-begrepet fordi det ikke er dokumentert og anerkjent i medisinske miljøer. Det vil si at det er for lite forskning som støtter opp under diagnosen. Legen og manuell medisineren, Heiner Biedermann begynte å bruke begrepet KISS på begynnelsen av 90-tallet. Han har over årene behandlet mange tusen barn med KISS-KIDD problematikk. Akershus universitetssykehus behandler barn med KISS mens Ullevål universitetssykehus ikke gjør det.

KISS I og KISS II syndrom

KISS-I er en skjevhet i nakken som barnet ikke klarer å komme ut av selv. De har ofte en favorittside, de holder hodet helst snudd til én side, og ser helst bare én vei. Barnet ser for eksempel mot høyre og tilter hodet mot venstre. Når hodet for det meste ligger snudd mot en side, former hodeskallen seg etter den stillingen. Ved en tydelig yndlingsside kan bakhodet bli flatere på den ene siden. Utover dette kan man også se asymmetri i ansiktet hvor den ene ansiktsdelen kan virke mindre enn den andre. Et annet kjennetegn for denne typen er at barnet ligger som en C (en banan). Dette kan skje i sengen, på fanget eller i bilsetet. Armen og benet på “innersiden” av ”C-en” blir mindre brukt og det kan føre til en forsinket motorisk utvikling.

KISS-II barn ligger ofte i en veldig overstrekk uansett stilling (rygg-, sideleie eller på armen). Disse barna kan som regel rotere hodet fritt til begge sider, men pga. den ekstreme overstrekken i nakken kan barnet ha vanskeligheter med å bøye hodet frem og kan ha vanskeligheter med å legge ned hodet når det ligger på magen, De har en utpreget intoleranse mot å ligge på magen. Hodeskallen kan bli flat bak og barnet kan miste håret på bakhodet. Det er også observert en økt tendens til såkalt 3-måneders-kolikk, økt gulping og sikling og forsinkelser i språkutviklingen.

Ved å få undersøkt og behandlet barnet ditt tidlig, vil funksjonsforstyrrelser og smerter i nakke kunne raskt bedre seg og barnet ditt vil ofte gjenoppta normal bevegelse. Våre kiropraktorer har lang erfaring med å behandle barnelidelser.

Vanlige symptomer hos et barn med KISS syndrom

 • Skjev stilling av hodet (yndlingsside)
 • Vansker med å holde hodet i midten (etter 3 måneder)
 • Ligger med hodet i ekstrem bakover bøyd posisjon
 • Ensidig sovestilling
 • Beveger arm og ben mindre på en side
 • Ensidig holdning, ligger som en C “banan”
 • Ensidig underutviklet hofte
 • Feilstilling i fot
 • Søvnforstyrrelser, barnet skriker i søvne
 • Barnet har en ømhet i nakken og reagerer negativt når man tar i nakken
 • Gnir bakhodet på underlaget
 • Asymmetrisk hodefasong, ansiktsasymmetri

Hvem er utsatt for å få KISS syndrom?

Det er mange kjente faktorer forbundet med KISS syndrom, som vi ofte betegner nakke dysfunksjon. Foreldre bør være klar over disse faktorene for og raskest mulig ta kontakt med kiropraktor for en grundig vurdering og undersøkelse av barnet. Under finner du de vanligste medvirkende faktorer.

 • Forløst med sugekopp
 • Forløst med tang
 • Måtte ”presses ut” med ekstern trykk på magen
 • Utsatt for manuell drag (vanskelig skulderforløsning)
 • Forløst med keisersnitt
 • Født med ansiktet først
 • Mer enn 4000 gram ved fødsel
 • Har ligget i tverrleie, seteleie under svangerskapet
 • Tvilling, trilling
 • Født for tidlig
 • Uvanlig lang fødsel

KIDD syndrom

Blir en funksjonsforstyrrelse i de øvre nakkeleddene (KISS) ikke behandlet, kan følgene være forstyrret eller forsinket psykomotorisk utvikling, det er dette man betegner som KIDD syndrom. Nedenfor finner du de vanligste tegn på mulig KIDD syndrom.

 • Konsentrasjons- og lærevansker
 • Skrive / lesevansker
 • Diffus hodepine, tung i hodet
 • Forsinket motorisk utvikling
 • Vanskelig å sykle og/eller balansere
 • Høydeskrekk
 • Dårlig balanse, koordinasjon
 • Ustabil humør (frustrasjon, sinne, utålmodighet eller aggressivitet)
 • ADHD lignende problemer
 • Mave/tarmforstyrrelser (forstoppelse)

Kiropraktisk behandling for barn med KISS og KIDD syndrom

Kiropraktorene på Atlasklinikken vil først foreta en grundig sykehistorie (anamnese) for å kartlegge mulige påvirkninger som kan ha skjedd under svangerskap eller fødsel. Deretter vil de foreta en undersøkelse av barnets muskel- og skjelettsystem og iverksette eventuell behandling tidlig. Barn som har en utviklingsforstyrrelse bør undersøkes i forhold til funksjon av virvelsøylen for å utelukke at det finnes en funksjonsforstyrrelse i nakke i relasjon til mulig KISS eller KIDD syndrom. Hvis man finner en funksjonsforstyrrelse bør behandlingen utføres av en erfaren kiropraktor. Behandlingen av nakke funksjonsforstyrrelser er smertefri og har en relativt høy suksessrate, behandlingen bør for øvrig iverksettes så raskt som mulig.

Selv med asymmetrisk hodefasong så kan hodeformen bedres helt opp til barnet er 5 år. Asymmetri kan reduseres ved at barnet også får tilstrekkelig tid i mageleie. Hvis en av våre kiropraktorer ikke finner det hensiktsmessig å behandler her på klinikken, vil vi kunne henvise barnet til videre oppfølging hos barnefysioterapeut eller andre behandlingsformer hvis det trengs. Og husk at barn responderer mye raskere på de fleste behandlinger enn voksne! Iverksetter man tidlige tiltak vil det resultere i raske resultater.