Tinnitus er den medisinske betegnelse for øresus, som er et nevrologisk fenomen knyttet til høresansen. Rammede oppfatter symptomet som en suselyd, uten at det foreligger noen ekstern lydkilde. Denne lyden er av forskjellig karakter og intensitet, avhengig av årsak. Forskning har vist at så mange som 17 % av Norges befolkning har en grad av tinnitus. I aldersgruppen over 60 år øker dette til ca. 30 %. Tinnitus kan forekomme periodevis eller kronisk. De fleste som er rammet av kronisk tinnitus lider også ofte av søvnmangel. Dette kan påvirke hverdagen i form av tretthet og konsentrasjonsproblemer – noe som igjen kan forsterke øresuset.

Vanlige årsaker til tinnitus:

  • Muskelspasmer i øret
  • Skader i indre ørekanal, ofte på hårcellene
  • Forkalkninger i ørekanal (tett øregang)
  • Infeksjon i øret
  • Underliggende psykologiske årsaker som angst og depresjon

Hvordan kan behandling redusere øresus?

Ved tinnitus søker de fleste øre-nese-hals-spesialist. Hvis det her ikke oppdages noen kjent årsak til plagen, eksempelvis kalsiumkarbonatkrystaller i ørekanalen som er forbundet med krystallsyke, er det mange som velger å prøve konservativ behandling. Det finnes dessverre få og svake studier på effekten av manuell behandling for tinnitus. Vi kan derfor ikke med sikkerhet si at denne type behandling fungerer slik vi kan med rygg-, nakke– og hodepinelidelser. Det er likevel flere hypoteser på hvorfor manuell behandling kan hjelpe mot øresus. En av dem er forstyrrelser i nerveimpulser fra nakke til ørekanalen, som gir muskelspasmer i øret. Optimal kommunikasjon mellom hjerne, nervesystem og kropp er svært viktig for at kroppen skal fungere!

Kiropraktorer utfører spesifikke ledd-korreksjoner i ryggsøylen som kan hjelpe hjernen til å kommunisere optimalt med kroppen igjen, i noen få tilfeller har man sett at behandling i kjeveleddet har gitt resultater. Behandlingen vil hovedsaklig fokusere på nakke, da forskningshypoteser har antydet en sammenheng mellom nakke og øresus. Ettersom kroppen er svært sammensatt er det likevel nødvendig å se funksjon i nakke i sammenheng med andre områder. Derfor kan det også være nødvendig å behandle andre områder enn nakke for å oppnå resultat, her vil terapeuten bruke sin kliniske erfaring i valg av behandling. Oppnår man derimot ikke resultater etter kort tid kan man utelukke denne form for behandling. Som en tverrfaglig klinikk, vil en kiropraktor henvise pasienten til annen behandlingsform eller til spesialisthelsetjenesten for videre utredning hvis dette ikke allerede er forsøkt. Det kan også være en fordel å fjerne ørevoks og eventuelle andre kilder til irritasjon i øret.