Skip to main content

Smittevern på Atlasklinikken

By 21. januar 2021januar 23rd, 2021I media, Nyheter

Atlasklinikken har utarbeidet tydelige retningslinjer for smittevern i forbindelse med COVID-19. Retningslinjene følges av alle våre medarbeidere til enhver tid. Smittevernrutinene inneholder alle krav og retningslinjer fra den spesifikke bransjestandarden for smittevern, som er utarbeidet av profesjonsforeningene og Folkehelseinstituttet.

Smittevernrutinene er delt opp i tre deler, retningslinjer for klinikk, behandler og pasient. Det er viktig at alle våre pasienter følger og respekterer smittevernrutinene. Vi ber derfor alle sette seg godt inn i de spesifikke retningslinjene som fremkommer nedenfor.

Retningslinjer for klinikk

 • Kampanjeplakat om vaner som forebygger smitte er godt synlig.
 • Stoler i venterom er plassert med god avstand, magasiner og blader er fjernet.
 • Desinfeksjon er plassert på behandlingsrom, toalett og resepsjonen.
 • Klinikken har et ekstremt fokus på forebyggende hygienetiltak og renhold.
 • Toalett, dørhåndtak, lysbrytere, kaffemaskin, servant, utstyr på skrivebord og andre overflater vaskes og desinfiseres gjennom hele dagen.
 • Det serveres ikke mat eller drikkevarer.

Retningslinjer for behandler

 • Alle terapeuter har mottatt detaljert informasjon fra ledelsen om forhåndsregler vedrørende mistanke om smitte og symptomer. Hvis en av våre terapeuter føler seg syk (vanlige sykdomstegn), skal han/hun ikke være tilstede på klinikken før symptomene er helt borte. Hvis symptomene utvikler seg i retning av luftveisinfeksjon/kraftig influensa skal han/hun testes for COVID-19 og deretter isoleres.
 • Alle terapeuter følger Helsedirektoratets karanteneregler.
 • Alle teraeputer følger Folkehelseinstituttets råd og retningslinjer.
 • Terapeutene skal mellom hver pasient, i tillegg til å bruke desinfeksjon, gjennomføre operasjonell god håndvask i tråd med anbefalingene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.
 • Behandlingsbenk og eventuelle flater vaskes med desinfeksjon mellom hver pasient. Det settes også av lengre tid mellom pasienter for å få tid til disse ekstraordinære hygienetiltak.
 • Arbeidsklær skal byttes hver dag (skjorte og bukse).
 • Terapeuten skal ikke bruke klokker, ringer eller andre smykker.
 • Terapeuten åpner og lukker alle dører.
 • Det er ingen håndhilsning, og et høyt fokus på 2 meter avstand.
 • Samtale med pasient foregår med 2 meters avstand.
 • Engangshansker og munnbind benyttes hvis pasient er i risikogruppe, det oppstår plutselig mistanke om smitte eller hvis pasient selv ønsker dette. Det benyttes også hvis det ikke er mulig opprettholde 1 meters avstand.

Retningslinjer for pasient

 • Vi ber alle pasienter ta forhåndsregler før de besøker klinikken. Ved eventuell utenlandsreise i land/områder som er kategorisert som rød sone, må pasienten ha vært i karantene i 10 dager, uten tegn på symptomer. Pasienten skal ikke være plaget med infeksjonssymptomer i luftveiene som feber, hoste eller pustevansker. Pasienten har ikke hatt tett kontakt med en person som er i karantene, venter prøvesvar, eller antas å ha eller som har påvist koronavirus.
 • Er det tvil, eller grunn til å tro at pasient er smittet eller eksponert for koronavirus, skal pasient kontakte fastlegen og ikke besøke klinikken.
 • Vi ber pasienter frastå behandling hvis det oppstår endringer i symptomer.
 • Vi ber pasienter komme på oppsatt tid, ikke før og heller ikke etter oppsatt time. På den måten unngår vi folksomme oppholdsareal.
 • Dersom en pasient har behov for å ha med ledsager, må antallet begrenses til så få personer som nødvendig.
 • Alle som ankommer klinikken må bruke desinfeksjon før og etter behandling. Det anbefales også at telefonskjermer desinfiseres, alternativt at telefonen legges bort under hele besøket.
 • Det er ingen håndhilsning på klinikken, og et høyt fokus på 2 meter avstand.
 • Engangshansker og munnbind benyttes hvis pasient er i risikogruppe, det oppstår plutselig mistanke om smitte eller hvis pasient selv ønsker dette. Det benyttes også hvis det ikke er mulig opprettholde 1 meters avstand.