Atlasklinikken holder midlertidig stengt

By 12. mars 2020 mars 24th, 2020 I media, Nyheter

I tråd med vedtak fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, innretter alle våre klinikker seg med å holde midlertidig stengt, grunnet Koronaviruset. Per dags dato er klinikkene stengt t.o.m 13. april 2020. Vi vil nå gjøre vårt ytterste for å bistå pasienter med råd og veiledning per telefon, som til enhver tid er viderekoblet vakthavende helsepersonell (24/7).

Sykemelding og/eller henvisning til billedundersøkelse og/eller spesialisthelsetjenesten kan i mange tilfeller vurderes over telefon. Vårt elektroniske journalsystem er skybasert (Aspit Journal), som gir oss den fordelen av at vi kan følge opp og ivareta våre pasienter på en god måte fra våre hjemmekontor.

Vi ønsker å ivareta alle våre kunder

Situasjonen vurderes nå fortløpende og på daglig basis, og vi vil kontinuerlig oppdatere alle våre kunder i henhold til informasjon vi mottar fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Kommuneoverlegen gjennom våre sosiale kanaler. Følgelig vil vi sterkt oppfordre deg til å følge oss på sosiale medier da dette er effektive kanaler for slik videre oppdatering.

Ingen av våre 35 medarbeidere er smittet, og klinikkene har de siste ukene hatt, og vil fortsatt ha, et ekstremt fokus på forebyggende hygienetiltak. Vi beklager på det sterkeste, og vil gjøre vårt ytterste for å bistå alle pasienter med råd og veiledning per telefon og ivareta dine spørsmål. Vi vil også koordinere det slik at du får snakke direkte med din terapeut hvis dette er ønskelig. Og i noen tilfeller vil terapeuten også kontakte deg for å veilede deg gjennom behandlingsforløpet som allerede er igangsatt. Ta kontakt hvis du har spørsmål, eller ønsker råd og veiledning.

Tiltak du kan gjøre selv

Vi har utarbeidet en informasjonsside om tiltak du kan gjøre selv hvis du skulle oppleve akutte muskel- og skjelettsmerter i denne perioden.