Skip to main content

Samarbeid med Hodepine Norge

Vi er svært stolt av vårt samarbeid med Hodepine Norge. Hodepine Norge er et landsomfattende forbund som arbeider for alle som lider av migrene eller andre hodepineformer. Som eneste manuelle behandlingsklinikk med forskingskompetanse på hodepine i Norge, er nettopp hodepine et av Atlasklinikkens spesialområder.

Denne kompetansen har vi først og fremst opparbeidet gjennom Aleksander Chaibi sitt forskningsarbeid på nettopp hodepine. Han leverte sin doktorgrad på hodepine i 2016, på Medisinsk Fakultet, Universitetet i Oslo. Klinikken jobber videre aktivt med å styrke sin egen og annet helsepersonells kompetanse på hodepine gjennom foredragsvirksomhet. Flere av terapeutene våre er medlem av Norsk Hodepineselskap og Det Internasjonale Hodepineselskap.

Alle medlemmer i Hodepine Norge, får en fast rabatt på Atlasklinikken. Les mer om medlemstilbudet her.