Skip to main content

Samarbeid med Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania og Atlasklinikken har lenge hatt et godt samarbeid. Nå styrker vi samarbeidet ved at vi i mai 2017 går inn i et prosjekt med studentene fra Institutt for helse. Studentene går siste året i et bachelorforløp og gjennomfører nå sin siste praksis ved å tilby tverrfaglig helsekartlegging for våre pasienter, bestående av tre tjenester:

  • Helsekartlegging av fysiske form og tilrettelagt individuell treningsveiledning
  • Kostholdsveiledning som består av to konsultasjoner
  • Individuelle motivasjonssamtaler rundt livsstilsendring

Tjenestene er knyttet til hvert sitt bachelorforløp, og du står fritt til å velge én, eller kombinere de ulike tjenestene etter eget ønske og behov.

Tilbudet er tilgjengelig for tidligere og nåværende pasienter på Atlasklinikken kostnadsfritt, og vil vare fra f.o.m 9.mai t.o.m 24.mai. Ta kontakt med klinikken i Oslo for mer informasjon, eller book time her. Tilbudet gjennomføres på Høyskolen Kristiania som ligger i Prinsensgate 7, midt i Oslo sentrum. Ta kontakt med resepsjonen på Høyskolen Kristiania for romlokasjon.