Skip to main content

Kiropraktor Aleksander Chaibi skrev artikkel til Bevegelsesløftet om medisinoverforbrukshodepine

By 29. desember 2016I media
Aleksander Chaibi

De fleste av oss er ikke bevisst på at det kan være farlig å bruke for mye hodepinemedisin. Et slikt overforbruk er en vesentlig årsak til endret og økende hodepine. Vår kiropraktor, Aleksander Chaibi, med sin forskningskompetanse på hodepine, skrev nylig en artikkel til Bevegelsesløftet om medisinoverforbrukshodepine. Etter å ha lest denne artikkelen vil du få innsikt i om du er i faresonen for overforbruk og trolig få et helt nytt syn på hvordan du skal bruke hodepinemedisiner riktig. Les hele artikkelen her!