Skip to main content

Hva er Atlasprofilax?

By 20. september 2016mai 29th, 2018Nyheter
Atlas virvel nyhet

Hva er Atlasprofilax

Atlasprofilax er en form for behandling som går ut på å rette opp feilrotasjoner av Atlas. Atlas er betegnelsen på øvre nakkevirvel mens profilax betyr forebyggende. Behandlingen antar at muskelspenninger rundt Atlas segmentet vil føre til rotasjoner, og på denne måten skape press på nerver og ryggmargen. Atlasprofilax tar utgangspunkt i at lett massasje av den korte dype nakkemuskulaturen vil gjenopprette Atlas sin optimale posisjon. I følge utviklerne behøves det kun én behandling for å oppnå et slikt resultat. Atlasprofilax mener videre at ved en behandling av atlas kan man skape full funksjon av kroppen og nervesystemet som helhet. Betegnelsen Atlasprofilax (forebyggende behandling av atlas), og en enkelt behandling, står derfor i kontrast til en slik beskrivende teknikk.

Det markedsføres innad i Atlasprofilax at det bare er personer som har gjennomgått nødvendig trening som kan bedrive denne form for behandling. Treningen innebærer et 15 dagers seminar, som er inndelt i en praktisk og en teoretisk del. Dette seminaret kan bli gjennomført av leger, fysioterapeuter, kiropraktorer, samt personer som jobber i helseyrker som ikke er autoriserte. Det er derfor ingen krav til utdanning for personen som utfører denne form for behandling. Med manglende offentlig autorisasjon følger selvfølgelig et redusert ansvar ved uheldige skader.

Slik jobber en kiropraktor

Kiropraktikk er en behandlingsform som ser på hele kroppen som en helhet. Kiropraktorer har en mastergrad fra Universitet, hvor man får en grundig teoretisk og praktisk medisinsk utdanning i kroppens funksjon og biomekanikk. En kiropraktor er offentlig autorisert helsepersonell og primærkontakt i det norske helsevesen. En kiropraktor vil gjennom denne kunnskapen ha nødvendige forutsetninger for å kunne sette diagnose, samt behandle eventuelle funn gjennom den metoden som vitenskapelig forskning og klinisk erfaring har bevist å være den beste måten å behandle det aktuelle problemet på. Gjennom behandlingen hos en kiropraktor vil først hovedproblemet kartlegges, og deretter behandles. Behandlingen består som regel av manuelle, spesifikke ledd-korreksjoner, bløtvevsbehandling og øvelser. Videre vil man ønske å stabilisere området for å unngå tilbakefall. Pasienten oppfordres også til å iverksette anbefalte tiltak i hverdagen, da med samme formål om å oppnå raske resultater samt redusere risiko for tilbakefall.

Slik behandler Atlasklinikken nakkelidelser

Nakkelidelser er et av hovedproblemene en kiropraktor ser og det kan være flere grunner til at disse problemene oppstår. Faktisk er nakkeplager rangert som den fjerde mest vanlige plagen i verden, etter ryggsmerter på førsteplass og angst og depresjon på henholdsvis andre og tredje plass. Det er viktig for pasienten så vel som behandler at riktig diagnose blir satt for å oppnå best resultat.

Man kan både ha akutte nakkesmerter og langvarige nakkesmerter. Akutte nakkesmerter kan komme fra irritasjon av ledd-strukturer, skiveproblematikk, muskler eller sener i nakken. Disse akutte problemene virker oftest å komme av belastning over en lengre periode, som til slutt kan føre til en akutt reaksjon i form av smerte. Det er derfor viktig å se på hele nakken, brystryggen og korsryggen som en helhet når man behandler nakkeplager og ikke bare se på problemet som en isolert virvel. Nettopp sammenhengen mellom de nevnte seksjoner i hele ryggsøylen er nå vitenskapelig dokumenter som relevant, da man ikke kan eller skal se områder isolert. Nedsatt bevegelse av nedre nakke og brystrygg vil for eksempel ofte føre til lokale irritasjoner samt økt belastning på øvre del av nakken, og da spesielt Atlas segmentet. Atlas virvelen vil derfor ofte være en kompensasjon hvor irritasjonen i området naturlig vil forsvinne som en konsekvens av at behandling i nedre nakke blir utført.

Atlasklinikken følger vi vitenskapelig dokumenterte behandlinger, og følger nasjonale og internasjonale retningslinjer når det foreligger. Vår filosofi følger nyere forsking og vanlig klinisk praksis der kroppen sees og behandles i sin helhet, og ikke at det å kun behandle et segment kan fikse en rekke plager. Det bør alltid gjennomføres en grundig og sammenhengende undersøkelse med klare primære funn mot atlasvirvelen for at vi skal velge å behandle dette området. Slik er det for øvrig også med andre områder i kroppen.

Behandlingen har som formål å identifisere sted og årsak til smerten, for deretter å behandle området skånsomt og effektivt. Målsetningen vil ofte være å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem for å redusere smerte og fremme generell helse. Behandlingen vil videre bli individuelt tilpasset hver enkelt og består ofte av spesifikke ledd-korreksjoner, bløtvevsbehandling og øvelser. Individuelle råd med veiledning følger som regel alltid med for å oppnå raskere resultat samt unngå tilbakefall.