Skip to main content

Faglig oppdatering innen behandling av barn

By 8. juli 2016august 12th, 2016Nyheter
Behandling av barn

Vår kAnn-Christin Sannes Kiropraktoriropraktor Ann-Christin deltok nylig på et internasjonalt kurs i London som omhandlet undersøkelse og behandling av spedbarn. Tilstede var en rekke internasjonalt anerkjente kiropraktorer som med stort engasjement delte kunnskap og erfaringer.

Faglig var helgen svært motiverende med både gjennomgang og oppdatering av, samt ønsker om økt og forbedret forskning innenfor kiropraktisk behandling av barn. I fokus stod temaer som kolikk, ammeproblemer og barnets utvikling.

Tall fra HELFO (Helseøkonomiforvaltningen i Norge) viser at det i 2015 ble utbetalt like over 11,5 millioner kroner i refusjon på behandling av barn – kun i Norge [1]. Dette viser et stort behov for de tjenester kiropraktorer og fysioterapeuter tilbyr. Det er ikke spesifisert hvilke årsaker som fører til at det oppsøkes behandling. Mange tar med barn som blant annet har slitt med utrøstelig gråting. Fra kurset kommer det frem at det er moderate bevis for at manuell behandling av spedbarn med kolikk har effekt. Gjennomsnittlig oppleves en reduksjon i gråt med 1 time og 12 minutter [2].

Noe som også kom frem var ønske om et økende åpent samarbeid mellom profesjonene og hvordan dette kan gi en mer optimal effekt for pasientene. I 2015 ble det gjort en studie i England som viste gode resultater av samarbeid mellom kiropraktorer og jordmødre når det kommer til problemer med amming. Hele 93% av mødrene rapporterte at ammingen opplevdes lettere på slutten av studien. I tråd med dette har forskning vist at det ofte er redusert funksjon av nakke hos spedbarn når det oppleves problemer med blant annet amming og asymmetri [3].

Ann-Christin har en spesiell interesse for behandling av barn og har høy faglig kompetanse innen dette feltet. Kurset har gitt henne bredere erfaring i behandlingsteknikker innenfor trygge rammer, og hvordan dette kan gjøres ved hjelp av både manuelle teknikker, øvelser og aktiviteter. Spesielt interessant var hvordan fysisk aktivitet stimulerer hjernens funksjon og utvikling. Forskjellige, men spesifikke bevegelser stimulerer egne aspekter av hjernen som ser ut til å hjelpe konsentrasjon og fokus hos barn i skolealder.

Terapeutene på Atlasklinikken har god erfaring med behandling av barn. Behandling av barn er ikke som behandling av voksne; den er svært skånsom. Trykket som blir brukt er som trykket man tolerer om man presser en finger over et lukket øye. Man ser også ofte på muskulære og bløtvevsrestriksjoner. Deler eller hele behandlingen kan være strekkøvelser og lett massasje. Ved behov får man også med enkle øvelser og tips til hva man kan gjøre hjemme.

Referanser:

1. HELFO Virksomhetsstyring (2016).

2. Dobson, D., Lucassen, P.L.B.J., Miller, J.J., Vlieger, A.M., Prescott, P., Lewith, G. (2012). Manipulative therapies for infantile colic. Cochrane Database of Systematic Reviews. Issue 12. Art.No.: CD004796. DOI: 10.1002/14651858.CD004796.pub2.

3. Miller, J., Beharie, M.C., Taylor, A.M., Simmenes, E.B., Way, S. (2015). Parent Reports of Exclusive Breastfeeding After Attending a Combined Midwifery ans Chiropractic Feeding Clinic in the United Kingdom: A Cross-Sectional Service Evaluation. Journal of Evidence-Based Complimentary & Alternative Medicine. Vol. 21(2) 85-91. DOI: 10.1177/2156587215625399.