Skip to main content

Atlasklinikken bidrar til et nytt doktorgradsprosjekt på nakkeplager ved Universitetet i Oslo

By 6. oktober 2015september 17th, 2016Nyheter
Forskning

Atlasklinikken er et tverrfaglig helsesenter i hjerte av Oslo sentrum med sterkt fokus på kompetanse, kunnskap og resultater. Da høy faglig kompetanse står svært sentralt hos oss, har vi i tillegg til å drive med vitenskapelig forskning selv, nå også involvert oss i et stort forskningsprosjekt på smerter i nakken.

Prosjektet skal undersøke forløpet av nakkeplager blant pasienter hos kiropraktor. Nakkeplager er en av de vanligste muskel-skjelettplager i Norge og verden for øvrig. Kunnskapen om nakkeplagers forløp er dessverre mangelfull hos de fleste helsearbeidere og det å stille en sikker diagnose og kunne forutsi prognose er en utfordring for oss som klinikere. Atlasklinikken er derfor spesielt invitert til å bidra med å få bedre innsikt i denne problematikken ved å kartlegge nakkesmerter. Prosjekt danner grunnlaget for to doktorgradsprosjekter ved Universitetet i Oslo, Institutt for Helse og Samfunn.

Atlasklinikken vil gjennom oktober 2015 oppfordre våre pasienter til deltakelse i dette prosjektet som innebærer at du svarer på noen få spørsmål i regi av forskningsgruppen på Universitetet i Oslo gjennom 1 år. Spørsmålene er hovedsakelig en enkel ukentlig besvarelse på SMS, men i tillegg vil det ved 4 anledninger foregå et utvidet spørreskjema som gjennomføres på internett. Ukentlige SMS tar <60 sekunder å besvare, mens de fire spørreskjemaene tar <5 minutter å besvare.

Du vil med deltakelse kunne bidra til at vi får en bedre forståelse omkring nakkesmerter men samtidig bidra til at kiropraktorutdannelsen omsider kommer på plass. I tillegg vil du om ønskelig, få innsikt i dine data ved endt studieforløp. Det er med andre ord ingen grunn til ikke å delta.