Skip to main content

Kiropraktorutdanning legges til medisinsk fakultet

By 6. oktober 2013mars 16th, 2015I media
Kiropraktorutdanning legges til medisinsk fakultet

Søndag 6. oktober 2013 publiserte Forskning.no en artikkel med tittelen «Positivt med kiropraktorutdanning.» Artikkelen har fått mye oppmerksomhet, og det er knyttet stor spenning til årets statsbudsjett 14. oktober, hvor den nye regjeringen nå har mulighet til å bevilge penger til et enstemmig vedtak fra Stortinget.

Kiropraktor og fysioterapeut Sondre Langli på Atlasklinikken i Oslo har følgelig skrevet en klargjørende og oversiktlig artikkel om hvorfor det er nødvendig med en slik utdannelse i Norge. Per i dag må landets kiropraktorer til Danmark, England, USA eller Australia for å tilegne seg denne profesjonskunnskapen som 1/3 av norges befolkning benytter seg av ved muskel- og skjelettplager.