Skip to main content

Dagbladet – Sex mot migrene

By 10. mars 2013mars 16th, 2015I media
Sex mot migrene

Aleksander ChaibiLørdag 9. Mars 2013 skrev Dagbladet en artikkel med den fengende tittel ”sex mot migrene”. Artikkelen er basert på en ny publikasjon i det anerkjente tidsskriftet Cephalalgia. 34 % av migrenepasientene i undersøkelsen svarte at de hadde hatt sex under migreneanfall, av disse opplevde 60 % en forbedring. Dagbladet kontaktet kiropraktor og doktorgradsstudent Aleksander ChaibiAtlasklinikken i Oslo for en kommentar. Han mener at resultatene ikke er oppsiktsvekkende da det er publisert liknende studier tidligere. Det er likevel usikkert hvorfor noen opplever forbedring av seksuell aktivitet, ettersom de internasjonale kriteriene for migrene tilsier at fysisk aktivitet som regel forverrer migrene. Aleksander Chaibi understreker at studien har flere metodologiske svakheter ved seg, men at man må ta til seg resultatene for å generere nye hypoteser for fremtidig forskning. Det er faktisk slik at man per i dag ikke er sikre på sykdomsårsaken til migrene, selv om nyere forskning antyder en underliggende nevrologisk årsak. Han avslutter samtalen med å ironisk bemerke at man her har et nytt ikke-medikamentelt behandlingstilbud i tillegg til kiropraktikk som han i dag forsker på. Prof. Linde er enig med Aleksander Chaibi i at det per i dag ikke er sammenheng mellom smertelindring og seksuell aktivitet, men at hver enkelt får vurdere hva som fungerer best for dem. 33 % rapporterte for øvrig en forverring av migrenesmerten ved seksuell aktivitet.