Skip to main content

Akupunktur mot hodepine

By 10. juli 2012mai 29th, 2018Nyheter
Akupunktur mot hodepine

En av seks personer som oppsøker en akupunktør, gjør det på grunn av hodepine [1].  Akupunktur benyttes ofte mot hodepine, med gode resultater. Noe som også bekreftes innen forskning [2, 3]. Akupunktur er en skånsom behandlingsform med få kjente bivirkninger, ettersom behandlingen aktiverer kroppens egne ressurser til lindring og leging.

Teorien bak akupunktur og behandling av hodepine

Akupunkturteorien beskriver ulike former for hodepine. Hvor hodepinen er lokalisert, kvaliteten på smerten (stikkende, ulmende osv.), når på dagen hodepinen oppstår og sammenheng med drikke, matvarer og stress er eksempler på informasjon som vektlegges i akupunkturbehandling av hodepine. Akupunktøren kan ut i fra denne informasjonen finne ut hvilke meridianer og organer som er i ubalanse. Denne informasjonen benyttes videre til å bestemme en kinesisk medisinsk diagnose.

Hvordan skiller en akupunktør de forskjellige hodepineformene

For eksempel kan en temporalhodepine, i tinningen, knyttes til et annet organ og meridian enn en supraorbital-hodepine, i pannen. Dermed vil akupunkturbehandlingen også være ulik. På samme måte vil en hodepine som utløses av sterk mat eller rødvin behandles ulikt i forhold til en hodepine som utløses av emosjonelt stress. Andre symptomer, som oppstår i sammenheng med hodepinen vil også gi nyttig informasjon til akupunktøren. Kvalme, oppkast, stiv nakkemuskulatur, svimmelhet, lysømfintlighet og synsforstyrrelser er symptomer som ofte oppstår i sammenheng med hodepine og migrene. Disse symptomene gir akupunktøren nyttige opplysninger i forhold til valg av behandlingsstrategi.

Hovedmålsettning med akupunkturbehandling for hodepine

Akupunkturbehandling av hodepine vil ha to mål. Det første målet er å redusere eller fjerne smertene, og det andre målet er å behandle årsaken til smertene. Å ha behandlingsfokus på både symptom og årsak er et sterkt prinsipp i kinesisk medisin. Ved bare å fjerne symptomene vil årsaken til symptomene fortsatt være tilstede, slik at symptomene lett kan komme tilbake. Derfor vil en akupunktør ofte anbefale å fortsette behandlingen en periode etter symptomfrihet, og på denne måten forebygge tilbakefall. I tillegg vil som regel råd om trening og kosthold inngå som en del av behandlingen. Personer som går til akupunktur kan også oppleve økt livskvalitet og bedring av andre symptomer i tillegg til symptomene de opprinnelig oppsøkte akupunktur for [4].

Referanser

  1. Befolkningsundersøkelse for akupunkturforeningen, utført i 2006 av Opinion. Lest 7.5.2012.
  2. Linde K, Allais G, Brinkhaus B, Manheimer E, Vickers A & White AR Acupuncture for migrane profylaxis. Cochrane Database Syst Rev. 2009. Jan 21;(1):CD001218. Review).
  3. Linde K, Allais G, Brinkhaus B, Manheimer E, Vickers A, White AR. Acupuncture for tension-type headache. Cochrane Database Syst Rev. 2009. Jan 21;(1):CD007587).
  4. Borud EK, Alræk T, White A, Grimsgaard S. The acupuncture treatment for postmenopausal hot flushes (ACUFLASH) study: Traditional Chinese medicine diagnoses and acupuncture points used, and their relation to the treatment response. Acupuncture in Medicine, 2009