Skip to main content

Forskning – Hvordan forstå akupunktur biomedisinsk?

By 10. juli 2012juni 19th, 2014Nyheter
Forskning

Biomedisin er en betegnelse på vanlig medisin eller skolemedisin, som det ofte blir kalt. Innen biomedisinen er det forsket på hvordan akupunktur fungerer. Forskningen er stort sett gjort på smertebehandling. Derfor er det mekanismene bak smertebehandling som er best dokumentert vitenskapelig. Denne forskningen viser at akupunkturbehandling øker endorfinutskillelse, som igjen virker smertedempende [1]. I tillegg hemmer akupunkturbehandling smerteimpulsene som sendes via nervesystemet fra kroppen til hjernen [2, 3]. Det er også påvist økt blodgjennomstrømning i vev som behandles med akupunktur [4]. Forskning på akupunkturbehandling av hodepine viser svært gode resultater.

Referanser:

  1. Ukjent forfatter. How does acupuncture work? BMJ. 1981. Vol. 283.
  2. Man S.C. A Combination Theory on the Mechanism of Acupuncture Analgesia. Can Fam Physician. 1979. April; 25: 482–484.
  3. Melzack R. Myofascial trigger points: relation to acupuncture and mechanisms of pain. Arch Phys Rehabil. 1981. Mar;62(3):114-7.
  4. Sandberg M., Lundeberg T., Lindberg L.G. Gerdle B. Effect og acupuncture on skin and muscle blood flow in healthy subjects. Eur J appl fysio.2003:90(1-2):114-19.